Nyheter vid NVS

Datum Nyheter Taggar
05 Oct 2015 Öppna professorsföreläsningar med Lena Nilsson Wikmar och Yvonne Wengström 5/11 Fysioterapi, Omvårdnad, Professor, Vårdvetenskap
04 Oct 2015 Nordisk konferens om framsteg inom vårdvetenskaplig forskning den 11-12 November Vårdvetenskap
03 Oct 2015 Hanne Konradsen ny universitetslektor i omvårdnad Omvårdnad, Vårdvetenskap
02 Oct 2015 125 kinesiska läkare ska gå kurs i demens vid NVS Demens, Internationellt, Kurs, Neurobiologi
01 Oct 2015 Angel Cedazo-Minguez ersätter Erik Sundström i NVS:s institutionsledning Ledning