Klinisk genetik

This page in English

Vi studerar genetiskt betingade sjukdomar på molekylär nivå för att förstå uppkomstmekanismer och tillämpa ny kunskap i genetisk diagnostik. Våra huvudintressen är utvecklingsavvikelser och missbildningar i centrala nervsystemet hos barn, eksem, ärftliga immundefekter och leukemier.

Forskargruppsledare

Professor/överläkare

Magnus Nordenskjöld

Telefon: 51773928
Enhet: Klinisk genetik
E-post: Magnus.Nordenskjold@ki.se

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Centrum för molekylär medicin, L8:02
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Forskningsområde

Cancergenetik

Vi försöker förstå varför patienter med till synes identiska typer av malign sjukdom uppvisar olika sjukdomsförlopp. Vi studerar kromosomförändringar och genuttryck i olika typer av maligna celler.

Studier av en ovanlig recessiv sjukdom, familjär hemofagocyterande lymfhistiocytos (FHL) kartlägger mutationer i kända sjukdomsgener och letar efter nya sjukdomsgener tillsammans med forskare vid barncancerenheten.

Komplexa genetiska sjukdomar

Huvudinriktningen är några vanliga tillstånd med en komplex bakgrund, där både genetiska och omgivningsfaktorer bidrar till uppkomsten. Främst studeras atopiskt eksem som drabbar c:a 10 % av alla barn samt utvecklingsförsening som förekommer hos c:a 2%.

Med hjälp av familjestudier och expressionsstudier av atopiskt eksem har vi identifierat gener som ökar benägenheten att utveckla. Arbetet inriktas nu på gener som är viktiga för hudens barriärfunktion.

Mycket talar för att genetiska faktorer ligger bakom många fall av utvecklingsförsening. Vi studerar medfödda kromosomavvikelser på molekylär nivå och enskilda ”kandidatgener” med DNA-sekvensning. Genom att utlinjera olika genetiska mekanismer för uppkomst av medfödda skador kan man förklara dessa handikapp men även belysa människans normala utveckling.

Medlemmar i gruppen

Forskare

Britt Marie Anderlid

Telefon: 08-517 723 47
Enhet: Klinisk genetik
E-post: Britt.Marie.Anderlid@ki.se

Doktorand

Benedicte Bang

Enhet: Klinisk genetik
E-post: benedicte.bang@ki.se

Docent

Gisela Barbany

Telefon: 08-517 737 88
Enhet: Klinisk genetik
E-post: gisela.barbany@ki.se

Docent

Erik Bjorck

Telefon: 08-517 720 96
Enhet: Klinisk genetik
E-post: Erik.Bjorck@ki.se

Anknuten

The-Hung Bui

Telefon: 08-51772472sekreterare
E-post: The-Hung.Bui@ki.se

Doktorand

Alice Costantini

Enhet: Klinisk genetik
E-post: alice.costantini@ki.se

Doktorand

Jesper Eisfeldt

Enhet: Klinisk genetik
E-post: jesper.eisfeldt@ki.se

Kurssekreterare

Eva Ekblom

Telefon: 08-517 746 04
Enhet: Klinisk genetik
E-post: Eva.Ekblom@ki.se

Doktorand

Sofia Frisk

Enhet: Klinisk genetik
E-post: sofia.frisk@ki.se

Forskare

Giedre Grigelioniene

Enhet: Klinisk genetik
E-post: Giedre.Grigelioniene@ki.se

Forskare

Peter Gustavsson

Telefon: 51770858
Enhet: Klinisk genetik
E-post: Peter.Gustavsson@ki.se

Doktorand

Anna Hammarsjö

Enhet: Klinisk genetik
E-post: anna.hammarsjo@ki.se

Forskarassistent

Wolfgang Hofmeister

Enhet: Klinisk genetik
E-post: wolfgang.hofmeister@ki.se

Forskare

Maj Hulten

Telefon: 076-281 27 14
Enhet: Klinisk genetik
E-post: maj.hulten@ki.se

Docent

Erik Iwarsson

Telefon: 08-517 726 43
Enhet: Klinisk genetik
E-post: Erik.Iwarsson@ki.se

Doktorand

Sintia Kolbjer

Enhet: Klinisk genetik
E-post: sintia.kolbjer@ki.se

Doktorand

Anders Kämpe

Enhet: Klinisk genetik
E-post: anders.kampe@ki.se

Forskare

Agne Lieden

Telefon: 08-517 765 38
Enhet: Klinisk genetik
E-post: Agne.Lieden@ki.se

Forskare

Anna Lindstrand

Enhet: Klinisk genetik
E-post: Anna.Lindstrand@ki.se

Biomedicinsk analytiker

Lena Ljöstad

Telefon: 08-517 764 17
Enhet: Klinisk genetik
E-post: lena.ljostad@ki.se

Docent

Helena Malmgren

Telefon: 08-524 887 76
Enhet: Klinisk genetik
E-post: Helena.Malmgren@ki.se

Docent

Outimaija Mäkitie

Enhet: Klinisk genetik
E-post: outimaija.makitie@ki.se

Anknuten

Hero Nikdin

E-post: Hero.Nikdin@ki.se

Forskare

Daniel Nilsson

Telefon: 08-524 814 76
Enhet: Klinisk genetik
E-post: Daniel.Nilsson@ki.se

Professor, adj

Ann Nordgren

Enhet: Klinisk genetik
E-post: Ann.Nordgren@ki.se

Doktorand

Maria Pettersson

Enhet: Klinisk genetik
E-post: maria.pettersson.1@ki.se

Forskare

Eva Rudd

Telefon: 08-/51776767
Enhet: Klinisk genetik
E-post: Eva.Rudd@ki.se

Doktorand

Ellika Sahlin

Enhet: Klinisk genetik
E-post: ellika.sahlin@ki.se

Professor, adj

Elisabeth Syk Lundberg

Enhet: Klinisk genetik
E-post: Elisabeth.Syk.Lundberg@ki.se

Postdoc

Fulya Taylan

Enhet: Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
E-post: fulya.taylan@ki.se

Forskare

Emma Tham

Telefon: 6089242
Enhet: Klinisk genetik
E-post: Emma.Tham@ki.se

Forskare

Anh Nhi Tran

Telefon: 08-585 704 53
Enhet: Klinisk genetik
E-post: anh.nhi.tran@ki.se

Doktorand

Karin Wallander

Enhet: Klinisk genetik
E-post: karin.wallander@ki.se

Postdoc

Josephine Wincent

Enhet: Klinisk genetik
E-post: josephine.wincent@ki.se

Doktorand

Ingegerd Öfverholm

Enhet: Klinisk genetik
E-post: ingegerd.ofverholm@ki.se

Inspireras av en professor - Magnus Nordenskjöld

"Genetiska sjukdomar, sällsynta men inte ovanliga"

Ur seminarieserien "Student - Låt dig inspireras av en professor" på Karolinska Institutet.

Genetik