Kalender

Datum Event
08 Sep 2015 - 11:30 Antagningsseminarium
10 Sep 2015 - 14:00 Halvtidskontroll: Edda Maria Elvarsdottir
21 Sep 2015 - 09:30 Disputation: Susanna Bächle
06 Oct 2015 - 11:30 Antagningsseminarium
15 Oct 2015 - 09:00 Kiim konferensen 2015
03 Nov 2015 - 11:30 Antagningsseminarium
08 Dec 2015 - 11:30 Antagningsseminarium

Nyheter

Datum Nyheter Taggar
28 Aug 2015 Ny lärobok om arytmier Hjärt-kärlsjukdomar
05 Aug 2015 Nya rön om hur fettväv bildas i människa - artikel KI Nyheter Cellbiologi, Diabetes, Metabolism, Stamceller
02 Jul 2015 Kalle Malmberg - nybliven gästprofessor på CIM Cell- och molekylärbiologi, Cellbiologi, Forskningsperson, Immunterapi
17 Jun 2015 Edwin Leeansyah har tilldelats Jonas Söderquists stipendium HIV, Infektionsmedicin, Pris
10 Jun 2015 Bandet knutet mellan akademi och industri