Intervjuer och presentationer av SRP Diabetes forskare

Intervjuer med forskare som är anknutna till SRP Diabetes. Forskningsområdena är på olika sätt kopplade till diabetes och metabolism. Forskningsprogrammet är internationellt varför vissa av intervjuerna är på engelska.

Intervju med Olov Andersson

Olov Andersson försöker identifiera nya läkemedel som skulle kunna öka mängden insulinproducerande celler vid diabetes. (Olov Andersson aims to identify new pharmaceuticals to enhance the amount of insulinproducing cells in the pancreas in subjects with diabetes). Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Olov Andersson forskningspresentation

Profile image

Olov Andersson

Senior Forskare

Interview with Myriam Aouadi

Myriam's research is about defining the role for macrophages in metabolic diseases such as type 2 diabetes (Myriam undersöker rollen för immunceller av typen makrofager i metabola sjukdomar som typ 2 diabetes). Intervjun görs på engelska av Kerstin Brismar.

Myriam Aouadi Research Presentation

Myriam Aouadi

Anknuten till Forskning

Intervju med Peter Arner

Peter forskar om fettvävens betydelse för uppkomst av typ 2 diabetes (Peter's research is about the importance of adipose tissue for occurrence of type 2 diabetes). Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Peter Arner forskningspresentation

Profile image

Peter Arner

Anknuten till Forskning
+46852482906

Niklas Björkström forskningspresentation

Profile image

Niklas Björkström

Professor/Specialistläkare

Kerstin Brismar forskningspresentation

Intervju med Ingrid Dahlman

Ingrid forskar om hur generna styr uppkomst av bukfetma och typ 2 diabetes (Ingrid studies how genes control occurrence of abdominal obesity and type 2 diabetes). Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Ingrid Dahlman forskningspresentation

Profile image

Ingrid Dahlman

Anknuten till Forskning;Adjungerad Professor

Interview with Carsten Daub

Carsten utilizes bioinformatics to understand how different tissues respond to insulin (Carsten använder bioinformatik för att förstå hur olika vävnader svarar på insulin). Intervjun görs på engelska av Kerstin Brismar.

Profile image

Carsten Daub

Senior Forskare
+46852481224

Intervju med Helena Edlund

Helena forskar om hur de insulinproducerande beta cellerna kan bidra till typ 2 diabetes och hur de påverkar målorganen för insulin (Helena studies how the insulin-producing beta cells contribute to type 2 diabetes and how they can affect the organs targeted by insulin). Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Intresserad av att veta mer om Helena Edlunds forskning? Följ länken här!

Helena Edlund

Professor
090-786 67 99

Helena Edlund is part of the Umeå University node of SRP Diabetes.

Intervju med Malin Flodström Tullberg

Malin forskar om faktorer som påverkar uppkomsten av typ 1 diabetes (Malin investigates factors influencing occurrence of type 1 diabetes). Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Intervju med Lisa Juntti-Berggren

Lisa forskar om betydelsen av proteinet Apolipoprotein CIII, som reglerar fettmetabolism, för uppkomst av typ 2 diabetes och hjärt-kärl sjukdom (Lisa studies the importance of the protein Apolipoprotein CIII for the occurrence of type 2 diabetes and cardiovascular disease). Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Profile image

Lisa Juntti-Berggren

Professor/Överläkare

Anna Krook forskningspresentation

Profile image

Anna Krook

Professor
+46852487824

Intervju med Johanna Lanner

Johanna undersöker vad som medför muskelsvaghet vid fönstertittarsjuka eller perifer kärlsjukdom (Johanna investigates what is behind the muscle fatigue in peripheral vascular disease or claudication). Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Johanna Lanner forskningspresentation

Interview with Volker Lauschke

Volker develops new model systems to study the human tissue crosstalk in type 2 diabetes (Volker utvecklar nya modellsystem för att studera interaktioner mellan mänskliga vävnader i typ 2 diabetes). Intervjun görs på engelska av Kerstin Brismar.

Volker Lauschke Research Presentation

Intervju med Torbjörn Lundgren

Torbjörn forskar för att möjliggöra transplantation som en behandling för fler typ 1 diabetiker (Torbjörn's research aims to enable transplantation as a treatment for more people with type 1 diabetes). Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Profile image

Torbjörn Lundgren

Anknuten till Forskning

Intervju med Erik Näslund

Erik Näslund är kirurg och forskar om de positiva effekterna av överviktskirurgi på diabetes och mekanismerna bakom (Erik Näslund is a surgeon and studies the positive effects of gastric bypass surgery on diabetes and the mechanisms behind). Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Profile image

Erik Näslund

Professor/Överläkare
+46852482615

Tommy Olsson forskningspresentation

Vill du veta mer om Tommy Olssons forskning? Följ länken!

Tommy Olsson

Professor/Överläkare
090-785 18 45

Tommy Olsson is part of the Umeå University node of SRP Diabetes.

Interview with Jorge Ruas

The research of Jorge aims to understand how skeletal muscle adapts to exercise and sensitizes the body to different diseases including type 2 diabetes (Jorges forskning syftar till att förstå hur musklerna anpassar sig till träning och ökar känslighet för olika  sjukdomar inkluderande typ 2 diabetes). Intervjun görs på engelska av Kerstin Brismar.

Profile image

Jorge Ruas

Professor
+46852487261

Interview with Kirsty Spalding

Kirsty studies how fat tissue contribute to diseases such as metabolic diseases (Kirsty studerar hur fettväven bidrar till olika sjukdomar inkluderande metabola sjukdomar). Intervjun görs på engelska av Kerstin Brismar.

Kirsty Spalding Research Presentation

Intervju med Elisabet Stener-Victorin

Elisabet studerar uppkomsten av polycystiskt ovarie syndrom hos kvinnor (Elisabet studies the occurrence of polycystic ovary syndrome in women). Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Intervju med Peter Stenvinkel

Peter studerar hur diabetes påverkar njursjukdom – hur njursjukdom och diabetes medför ett för tidigt åldrande av kärlen (Peter studies how diabetes affect kidney disease – how kidney disease and diabetes contributes to a premature aging of the blood vessels). Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Peter Stenvinkel forskningspresentation

Profile image

Peter Stenvinkel

Professor/Överläkare

Intervju med Claes-Göran Östensson

Claes-Göran forskar om varför typ 2 diabetes utvecklas och om nya behandlingsmetoder för sjukdomen (Claes-Göran researches on why type 2 diabetes develop and on novel treatments against it). Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Profile image

Clas-Göran Östenson

Professor Emeritus/Emerita
Stefan Nobel
2023-07-27