Vaccinationsbevis

Vaccinationsbevis för alla deltagare

Vi kommer att använda oss av vaccinationsbevis under konferensen. Detta gäller för alla deltagare, föreläsare och personal som kommer att delta/arbeta med konferensen.

Vaccinationsbeviset ska uppvisas i samband med ankomst till konferensen.

Vi kommer kontinuerligt att uppdatera informationen.