Skip to main content

Tre frågor till Robert af Jochnick

Professorerna Jon Lundberg och Eddie Weitzbergs forskargrupp vid Institutionen för fysiologi och farmakologi fick nyligen en tilläggsdonation från Stichting af Jochnick foundation. Tack vare donationen kan forskargruppen fortsätta att undersöka vilken roll nitratet har i reglering av blodtrycket och på vilket sätt diet rik på grönsaker skyddar mot hjärtkärlsjukdomar.

Varför engagera ni er i medicinsk forskning?

– Vi tror att vårt engagemang i medicinsk forskning är ett bra komplement till vår nuvarande målsättning; att säkerställa grundläggande utbildning åt barn runt om i världen. Har du inte hälsan är det svårt att fullfölja en skoldag eller koncentrera sig på att ta in lärdom och kunskap. Hälsa är ett område som intresserar vår familj mycket.

Vad hoppas ni att er insats kommer att bidra till?

– Kan forskningen visa på enkla sätt som hjälper människor till en friskare livsstil kommer det hela samhället till gagn, vi drivs av att vara med och förändra, utveckla och förbättra. Vi hoppas också kunna motivera andra att på olika sätt bidra utifrån sina förutsättningar.

Vad har ert engagemang betytt för er?

– Det tar oftast väldigt lång tid innan forskningsstudier resulterar i en slutsats så det är lite för tidigt att svara på en sådana fråga i just detta fall. Dock är vi väldigt tacksamma över privilegiet att kunna stödja projekt och organisationer som på olika vis bidrar till en bättre värld, filantropi berikar.

Vi har svårt att se hur någon människa kan gå genom livet med stor framgång utan att ge tillbaka när världen är så ojämlik, att stänga in sig i sin egen värld utan att bidra kan ingen må bra av.