Skip to main content

Tre frågor till familjen Ericsson

Docent Maria Herthelius och hennes forskargrupp vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) har nyligen fått en donation av familjen Ericsson för forskning om njursjukdomen hydronefros hos barn.

Hydronefros är ett tillstånd då mer urin än vanligt ansamlas i ena eller bägge njurarna och upptäcks hos ca 1 % av alla foster. Tack vare familjen Ericssons generösa donation kan nu forskargruppen försöka identifiera faktorer som tidigt indikerar en ökad risk att utveckla urinvägsinfektion och/eller njurskada hos barn som föds med hydronefros. Framgent kan detta även leda till att redan i fosterstadiet identifiera vilka barn med hydronefros som har behov av uppföljning efter födseln för att kunna sätta in en optimal behandling.

För familjen Ericsson betyder det mycket att bidra till forskning kring hydronefros hos barn, ett område med ringa forskning och som hittills inte fått någon större uppmärksamhet.

Varför engagerar ni er i medicinsk forskning?
– Vi har under många år varit i nära kontakt med sjukvården då en familjemedlem diagnostiserats med hydronefros och det känns bra att genom vårt engagemang kunna bidra till forskningen på området.

Vad hoppas ni att ert engagemang kommer att bidra till?
– Dels ökad uppmärksamhet kring njurforskningen i stort samt specifikt att forskningen i projektet ska kunna bidra till att antibiotikabehandling inte ska behöva göras ”i onödan” samt att kunna minska oron för drabbade familjer.

Vad betyder det för er?
– Det betyder mycket att kunna bidra till forskningen på ett område som kanske inte annars får så mycket utrymme trots att många berörs av problematiken. Det ska bli spännande att följa Marias forskning och vi önskar henne lycka till!

”Donationen har gjort det möjligt för mig att på ett systematiskt och korrekt sätt få svar på frågor som är viktiga inte bara för mig och mina patienter utan även för barn och föräldrar över hela världen. Förhoppningsvis kommer forskningen bidra till minskad oro hos föräldrar och att barn med medfödd hydronefros slipper genomgå jobbiga undersökningar”, förklarar Maria Herthelius.

Maria Herthelius är docent i pediatrik och barnläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge med ett särskilt ansvar för barn med urinvägsproblematik.

Maria Herthelius på mottagningen foto: Jonas Ekwall

Större delen av hennes forskning fokuserar på urinvägarnas funktion, eller brist på funktion, risken för urinvägsinfektioner och njurskada hos såväl friska barn som hos barn med kronisk njursjukdom och njurtransplanterade barn.

Text: Stina Branting