The root to it all

Den här bilden är ursprunget till idén om projektet Den osynliga kroppen. Det är helt enkelt roten till utställningen. Den visar en hårsäck, som också kan sägas vara en rot. Man studerar bilden i jakt på så kallade cancer hot spots, områden i huden där det är gynnsamt för muterade celler att initiera cancertillväxt.

Bild på hårsäck
The root to it all Foto: Karl Annusver och Maria Kasper

På Maria Kaspers laboratorium studerar man mikromiljöer i huden, som till exempel dessa hot spots, för att förstå deras samband med sårläkning och cancer. Nyligen visade forskargruppen en kartläggning av 25 olika celltyper i huden och hårsäcken, vilket är av stor betydelse för att förstå hudens funktioner i både friskt tillstånd och vid sjukdom.  

CS
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2023-10-05