Tavlor i Biomedicum

Efter att utställningen Den osynliga kroppen avslutades så donerade Ragnar Söderbergs stiftelse de verk gjorda av KI-forskare tillbaka till KI. Tavlorna hänger nu i Biomedicum.

En bild säger mer än tusen (komplicerade) ord. Utställningen Den osynliga kroppen använder visualisering som kunskapsbärare och utgångspunkt för att berätta om medicinsk forskning i framkant. Bilder och visualiseringar är viktiga redskap i forskningen – jämte pipetter, siffror och bokstäver – och har så alltid varit. Det ser vi i de detaljerade bilderna ur medicinens historia från Hagströmerbibliotekets rika samlingar och Lennart Nilssons bildvärld. Den snabba tekniska utvecklingen gör att vi numera kan tränga längre och längre in i materien och registrera det för ögat osynliga mikrokosmos. Men medicinsk forskning tar, och gör, inte enbart bilder av det levandes inre, man skapar också modeller för att åskådliggöra hur de mindre beståndsdelarna fungerar där inne i det okända.
Att en bild kan vara så vacker men ändå föreställa något så hemskt som en dödlig sjukdom, är fascinerande. Upplevelsen av verken beror på hur man betraktar dem och vad man vet om innehållet i dem. Vid en första anblick dras man in i bilden; när den förklaras djupnar förståelse och upplevelse. Den avslöjar skönheten inom oss.

Camilla Sjögren
2023-12-12