Skip to main content

Styrgruppen för KI-MSD

I samarbetet mellan KI och MSD finns en gemensam styrgrupp som beslutar om vilka projekt som ska ingå i samarbetet och vilka kliniska studier kan också komma ifråga.

Avtalet sätter ramarna för nära samverkan där forskare från båda parter arbetar tillsammans utan att på förhand begränsa vad forskningen får handla om. Beslut om investeringar under resten av samarbetsperioden kommer att tas fortlöpande av styrgruppen som har representanter från både KI och MSD.

Kontakt för forskare vid KI

Juan-Jesús Carrero-Roig, docent och forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI.

Kontakt för intressenter vid MSD

Stina Salomonsson, Europa-ansvarig för RWE och för partnerskapet med KI, MSD.

Övriga medlemmar i styrgruppen

Richard Cowburn, PhD, projektledare, KI.

Johan Askling, professor vid institutionen för medicin Solna, KI och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Tomas Jernberg, professor vid institutionen för kliniska vetenskaper, KI och överläkare vid Danderyds sjukhus.

Erik Dasbach, PhD, MS, Center for Observational and Real-world Evidence (CORE), Merck and Co. Inc.

Don Yin, PhD, Vice President, Economic and Data Sciences, CORE - Merck and Co. Inc.

Saolomon lyasu, MD, MPH Vice President and Head of Pharmacoepidemiology at Merck and Co. Inc.