Stöd KI:s forskning kring det nya coronaviruset

Forskare världen över arbetar febrilt med att hitta lösningar för att hantera spridningen av det nya coronaviruset som ger sjukdomen covid-19. Vid Karolinska Institutet försöker forskare bland annat ta fram effektiva behandlingar och vaccin samt öka kunskapen för att bättre förstå sjukdomsförloppet. Vill du bidra till detta arbete?

Många alumner och privatpersoner har hört av sig och frågar hur de kan bidra till forskningen. Både stora och små donationer betyder mycket för forskningens framgångar.

Flera sätt att skänka pengar

Bankgiro

Bankgiro

Vi tar tacksamt emot gåvor via bankgiro till 5310-6217. Ange ditt namn samt märk din gåva med Kunskap, Behandling eller Vaccin om du vill stödja något av dessa områden.  

För betalningar från utlandet så betala in önskat belopp på Karolinska Institutets bankkonto vid Danske Bank, konto 1281-0118132. Ange även:

IBAN: SE 49 1200 0000 0128 1011 8132 BIC/SWIFT CODE: DABASESX

Swish

Swish

Du kan swisha ditt bidrag till oss på nummer 123 202 32 08. Ange ditt namn och vilket ändamål: Kunskap, Behandling eller Vaccin, som du vill ge din gåva till.

Tack för att du vill stödja Karolinska Institutets forskning! Ditt bidrag gör stor skillnad och tillsammans kan vi komma längre i vårt arbete med att förbättra människors hälsa genom forskning och utbildning.

Tre forskningsområden som behöver stöd

Öka kunskapen om det nya viruset och sjukdomen

Vi behöver snabbt öka kunskapen kring det nya coronaviruset för att bättre förstå sjukdomen covid-19s sjukdomsförlopp, riskfaktorer, prognos, och för att kunna optimera valet av behandling. KI vill också studera långtidseffekter för enskilda patienter och även patienters immunitet under akut infektion samt över tid. Allt detta gör vi med hjälp av patientprover, registerstudier och experimentella studier.    

Vi vill förstå vilka faktorer som påverkar sjukdomsutvecklingen, och de mekanismer som orsakar svåra sjukdomsfall, med målet att snabbt få fram data för behandling och prevention av svårt sjuka patienter. En faktor som kan påverka sjukdomsutvecklingen är superinfektioner med bakterier vilket vi också studerar. Det övergripande målet är givetvis att minska risken för svår sjukdom och minska dödligheten överlag. 

Forskningsprojekten har bland annat utarbetats utifrån en noggrant genomförd analys av infektionsläkare, IVA-läkare samt forskare inom området, utifrån ett internationellt perspektiv och kunskapsläge.  

Behandling av coronavirussjukdom, covid-19  

I dagsläget finns ingen adekvat behandling mot covid-19, även om försök pågår med redan framtagna antivirala läkemedel mot bland annat HIV, ebola och malaria, med blandad framgång. På KI arbetar flera forskargrupper just nu med att ta fram nya behandlingsmetoder bl.a. med fokus på antikroppar. Antikroppar är proteiner som används av kroppens immunförsvar för att upptäcka främmande ämnen såsom virus och bakterier och som sedan hjälper de vita blodkropparna i blodet att bekämpa hotet. På KI pågår även arbete med att skapa behandlingar som består av att blockera den inflammatoriska hyperreaktion som covid-19-patienter kan drabbas av.   

Vaccinforskning

KI startade redan i januari med utveckling av vaccin mot det coronavirus som orsakar covid-19. En forskargrupp har redan framställt de första vaccinkandidaterna och gör nu de första försöken i djurmodeller. På KI används den senaste genteknologin inom vaccinutveckling vilket gör att man hoppas skicka en ansökan till läkemedelsverket för tillstånd på studie på människa inom 9-12 månader.  

Parallellt med detta tar KI fram ytterligare vaccinkandidater för att angripa virus på olika sätt. Detta arbete är mycket viktigt för både denna och framtida utbrott av nya coronavirus, och för varje gång kommer framtagande av vaccin att gå snabbare. KI har tidigare lyckats ta vaccinkandidat hela vägen från laboratorium till klinisk studie på människa.

Kontakta Development Office

Har du frågor eller vill du veta mer om hur du kan stödja Karolinska Institutet i arbete mot coronaviruset. Kontakta Jenny Löhr eller maila oss på do@ki.se

Jenny Löhr

Enhetschef Development Office
08-524 867 12

Mer om KI:s forskning och utbildning om covid-19