Webinarium om Professor Arne Ljungqvists professur i anti-doping och folkhälsa

Den 31 maj 2021 anordnade KI ett webinarium för att uppmärksamma satsningen på en professur i anti-doping och folkhälsa samt att hedra professor Arne Ljungqvist livslånga arbete inom anti-doping.

Webinarium för professur i anti-doping och folkhälsa

Vid ett webinarium som KI arrangerade 31 maj 2021 samtalade ledande forskare, polis och viktiga samhällsaktörer om anti-doping, ett fenomen som påverkat idrotten negativt i decennier och vars snabba utbredning utanför idrotten utgör ett hot mot folkhälsan, inte minst bland unga, och samhället i stort. KI önskar instifta en professur på temat, namngiven efter Arne Ljungqvist, och söker nu aktivt finansiering till professuren. 

För mer information om webinariet och arbetet med professuren kontakta Sophie Josefsson Sophie.Josefsson@ki.se

Medverkande i seminariet:

Rektor Ole Petter Ottersen
H.M. Drottningen

Professor Arne Ljungqvist
Professor Angelica Lindén Hirschberg
Johanna Gripenberg
, Chef för STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem).
Christine Helle, VD Antidoping Sverige
Thomas Eriksson, f.d brukare
Ted Eriksson, polis
Professor Matti Sällberg
Dr Lena Ekström
Dr Anton Pohanka
Riksdagsledamot Saila Quicklund

Moderator är professor Carl Johan Sundberg

Liv Sadeqi
2023-07-06