Every single one counts

Varje rad pixlar i bilden är en enda gen. Varje kolonn är en specifik typ av neuron eller gliacell i hjärnan.Färgerna (svart - guld) indikerar genaktivitet. De stora mönstren används för att identifiera breda klasser av celler. Till exempel innehåller högra sidan av bilden alla hundratals olika typer av nervceller och där man man se att de delar mycket genaktivitet, men det finns också celltypsspecifika gener där.

Bild över the HUman Cell Atlas
Every single one counts Foto: Sten Linnarsson

På Sten Linnarssons laboratorium vill man förstå den molekylära arkitekturen i hjärnan. Där vill man ha svar på frågor som "Hur många typer av neuroner finns det och hur är de relaterade?". Vidare försöker man förstå hur hjärnan utvecklas från embryot. 

The Human Cell Atlas mål är att skapa en atlas av alla celltyper i hjärnan. De flesta neurologiska sjukdomar orsakas av fel id hjärnans utveckling, eller på grund av degeneration när hjärnan blir gammal. Genom att förstå den normala hjärnans utveckling och sammansättning i däggdjurshjärnan blir the Human Cell Atlas ett verktyg för att förstå vad som går fel i sjukdomar som till exempel autism, schizofreni, Parkinsons sjukdom och Altzheimers sjukdom. 

Camilla Sjögren
2024-06-18