Elva miljoner till hjärtforskningsprojekt på KI

Under 2017 fick professor Anders Franco-Cereceda vid KI, av industrimannen Fredrik Lundberg, ytterligare 11 miljoner kronor för forskning om missbildad aortaklaff och hur det är kopplat till aortaaneurysm, pulsåderbråck i bröstkorgen.

Det är tredje gången som Fredrik Lundberg donerar pengar till detta hjärtforskningsprojekt. Första donationen kom 2006 och totalt har Lundberg bidragit med 42 miljoner kronor till hjärtforskningsprojektet, som är ett av världens största i sitt slag. Målet med forskningen, som drivs tillsammans med professor Per Eriksson vid Centrum för Molekylär Medicin på Karolinska Institutet, är att förstå de mekanismer som ligger bakom aortaklaffmissbildningar och varför detta ger ökad risk för aortaaneurysm.

– Vi är oerhört glada och stolta över Fredrik Lundbergs starka engagemang för vår forskning. Forskning tar tid och det är en förmån att få samarbeta med en så uthållig och långsiktig donator, sa Karin Dahlman-Wright, prorektor vid KI.

Bikuspid aortaklaff, BAV, är en medfödd missbildning av aortaklaffen som beräknas drabba två procent av befolkningen. Det innebär att klaffen mellan hjärtats vänstra kammare och stora kroppspulsådern, aorta, har två fickor eller kuspar istället för som normalt tre. Cirka 200 000 svenskar har denna missbildning och hälften av dem beräknas behöva opereras någon gång under sin livstid.

– Vi vill ta reda på varför vissa människor har en bikuspid aortaklaff och vilka som löper risk att utveckla bråck på aortan. Målet är att kunna förstå mekanismerna bakom detta och hitta biomarkörer för att bryta aneurysmutvecklingen. Hittills har vi bland annat visat att mekanismerna vid aortaaneurysm är helt olika beroende på klafftyp, sa Anders Franco-Cereceda, professor i thoraxkirurgi och prefekt vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Forskarna har också identifierat genetiska markörer associerade med missbildad aortaklaff.

Fredrik Lundberg är via sitt huvudägarskap i investeringsbolaget L E Lundbergföretagen bland annat storägare i företag som Holmen, Hufvudstaden, Indutrade och Industrivärden. Sedan 1997 är Fredrik Lundberg ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin.

Lilian Pagrot
2023-10-04