SNR digitala workshops

Välkommen att delta i SNRs digitala workshops!

Svenska njurregistrets logo.
Svenska njurregistrets logo. Foto: N/A

SNR fortsätter med planerade digitala workshops under 2021, med olika teman och föreläsare vid varje tillfälle. Dessa kommer att äga rum på torsdagar kl. 14.00-15.30. Ca 1 gång/månad.

Vi kommer att använda applikationen Teams som digitalt forum och man kan delta även om man inte själv har det programmet. Hör av er veckan innan till kansliet om ni vill att vi testkör systemet.

Inbjudan kommer att mailas till kontaktpersoner och även läggas upp på SNRs hemsida. Anmälan mailas till anna-lena.blom@sll.se som mailar tillbaka en länk. Om du anmäler flera personer så skicka med mailadresser till alla som vill ha egen länk.