Samarbeten

En av KI Alumnis styrkor är att bygga långvariga relationer

Vi tror på livslånga relationer med studenterna på KI där vi har förmånen att stå vid sidan av dem under studieåren och när de kommer ut i arbetslivet. Tillsammans med interna och externa samarbeten kan vi erbjuda våra alumner det allra bästa som hjälper dem att fortsätta sina studier, forskning och karriärer.

PB
Innehållsgranskare:
2024-02-05