Samarbete med Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS), Tanzania

Forskare och lärare från Karolinska Institutet (KI) samarbetar sedan mer än 30 år med sina motparter vid MUHAS och fler än 30 doktorander från MUHAS har hittills disputerat inom ramen för det Sida-finansierade samarbetet.

Karolinska Institutet har sedan 2009 ett samförståndsavtal, Memorandum of Understanding (MoU) med MUHAS. Ett nytt avtal skrevs 2014 i samband med att KI i samarbete med MUHAS sökte finansiering genom Sida Research Training Partnership Programme 2015–2020. Programmet har förlängts till 2021. Ett nytt samarbetsavtal signerades 2019 för ytterligare en fem-års period.

Samarbetsområden

KI deltar sedan 2015, inom följande områden, delfinansierade genom Sida:

  1. Getting the Health system to deliver for mothers and babies in Tanzania
  2. Strengthening Interventions for Control and Elimination of Malaria and Neglected Tropical Diseases as an Integral Part of Global Efforts for Poverty Reduction in Tanzania
  3. Research Capacity Strengthening for the Control of HIV and Tuberculosis (TB) in Tanzania
  4. Road Traffic Injury Prevention and Care in Tanzania
  5. Research Training Support Programme

Sökande från MUHAS för forskarutbildningskurser vid KI

Från 2019 kommer doktorander från MUHAS, inom det bilaterala KI-MUHAS Sida finansierade samarbetet, att likställas med KI doktorander när de söker forskarutbildningskurser vid KI. Det gäller för kurser som finns i kurskatalogen. Sista ansökningsdag är den 15  maj och 15 november.
Det är viktigt att doktoranderna från MUHAS, i ansökan, anger

I am a Sida-financed PhD student at Muhimbili University of Health and Allied Sciences in collaboration with KI and belong thus to the same selection group as doctoral students admitted to doctoral education at Karolinska Institutet.

För mer information, se sidan på engelska.

Kontakt

Monika Berge-Thelander

Internationell koordinator