Resultat och lösningar Program 4D

Program 4D (D som i diagnos) var ett unikt samverkansprogram mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Karolinska Institutet (KI) från 2013-2017. De resultat och lösningar som tagits fram inom programmet övergår till olika verksamheter inom såväl Region Stockholm som Karolinska Institutet för förvaltning och fortsatt utveckling.

Utmaningar för sjukvård och klinisk forskning

Programmet har legat i linje med de behov som finns och de krav som ställs på hälso- och sjukvården. Sveriges invånare blir allt fler och dessutom allt äldre. Samtidigt som människor generellt har bättre hälsa och lever längre sker en ökning av antalet patienter med folksjukdomar. Patienter är idag mer kunniga och välinformerade än tidigare, vilket gör att fler tar större ansvar för den egna hälsan och vill vara delaktiga. Sammantaget ställer allt detta krav på utveckling av såväl prevention som vård och klinisk forskning och programmet visar på det lyckosamma i att föra samman vård och forskning och stödja gemensamma processer kring patienten.

Fyra vanliga folksjukdomar

De fyra diagnoser som ingått i programmet är några av de vanligaste folksjukdomarna: artriter, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt. Utöver diagnoserna har det funnits ett eget projekt för informationssystem, 4D Informatik som gjort det möjligt att länka samman information från journaler, e-hälsokonton, kvalitetsregister och biobanker.

Resultat i form av generaliserbara lösningar

Programmet har resulterat i ett antal lösningar som är generaliserbara och därigenom kan spridas vidare till andra verksamheter och/eller sjukdomsområden. Lösningarna består av nya tjänster, arbetssätt eller processer som alla på något sätt bidrar till bättre samverkan mellan patient, vård och forskning.

Nedan listas lösningarna mycket kortfattat. För mer information om dem och hur de har anpassats till de olika diagnoserna, läs rapporten.

 • Standardiserade patientprocesser. En hälso- och sjukvårdsprocess som utgår ifrån patientens perspektiv, där även forskning och utveckling ingår.
 • Checktjänst. En tjänst där invånaren via mobil och webb kan screena sina symtom.
 • Patientens egen provtagning, PEP. En invånartjänst som ger möjlighet att via mobil och webb skräddarsy sin egen provtagning.
 • Min digitala vårdplan. En individuell vårdplan för patienter i en app som gör det möjligt att dela information om mål, behandling, planerade aktiviteter och utfall.
 • Strukturerade journaldata. En gemensam, strukturerad journalmall för läkare och sköterskor vid såväl slutenvård som öppenvård.
 • Bildbanking. Lagring av bilder och data från hjärtultraljudsundersökningar (EKO) och EKG i gemensamma standardiserade protokoll.
 • Forskningskoordinatorer. En funktion med övergripande ansvar för att bygga upp infrastruktur för forskning samt för att underlätta och samordna kliniska forskningsprojekt.
 • Biobanking. En modell för standardiserad insamling, förvaring och uttag av blod- och vävnadsprover för vård och behandling, kliniska prövningar, akademisk forskning och industri.
 • Mitt e-samtycke. Patienten ger sitt samtycke, till att delta i en forskningsstudie eller tillåter att biologiskt material sparas, digitalt via en läsplatta.
 • Näringslivssamverkan. En modell som tydliggör vad KI och SLL inom ramen för hälso- och sjukvården vill uppnå i samverkan med näringslivet.
 • Lärandecentrum. En pedagogisk modell och mötesplats som ger individen kunskap och förståelse för sin sjukdom och behandling.

Kontaktpersoner

Styrgrupp

Johan Bratt, ordförande från SLL, johan.bratt@sll.se

Anders Ekbom, ordförande från KI, anders.ekbom@ki.se

Roger Henriksson, roger.henriksson@sll.se

Sabine Koch, sabine.koch@ki.se

Lena Furmark, adjungerad, lena.furmark@sll.se

Tomas Movin, adjungerad, tomas.movin@sll.se

Programledning

Ebba Carbonnier, ebba.carbonnier@ki.se

Christina Holmström, christina.holmström@sll.se

Projektledning för de fyra diagnoserna

4D Artriter

Sofia Ernestam, sofia.ernestam@sll.se

Lars Klareskog, lars.klareskog@ki.se

4D Bröstcancer

Kjell Bergfeldt, kjell.bergfeldt@sll.se

Per Hall, per.hall@ki.se

4D Diabetes typ 2

Ingrid Dahlman, ingrid.dahlman@erstadiakoni.se

Claes-Göran Östenson, claes-goran.ostenson@ki.se

Tidigare under projekttiden även Eva Toft, Eva.Toft@ki.se

4D Hjärtsvikt

Hans Persson, hans.e.persson@sll.se

Cecilia Linde, cecilia.linde@ki.se

Övriga organisationer eller kontaktpersoner

Informatikfrågor 4D, generellt

Henrik Ahlén, henrik.ahlen@kentor.se

Patientens egen provtagning, PEP

Martin Williamson, martin.williamson@omniq.se

Projekt- och förvaltningsledare för PEP hos 1177

Vårdguiden

Bildbankning

Gustav Alvfeldt, objektsägare IT, FO Bildoch

funktionsdiagnostik, SLL, gustav.alvfeldt@sll.se

Biobanking

Lena Brynne, Stockholms Medicinska Biobank, lena.brynne@sll.se

Akademiskt Primärvårdscentrum

Kunskapsteam: Diabetes

Kaija Seijboldt, kaija.seijboldt@sll.se

Samarbete mellan vårdgrannar, Folktandvården

Anders Lindunger, anders.lindunger@sll.se

Patientrapporterade utfallsmått

Bröstcancer - Yvonne Wengström, yvonne.wengstrom@ki.se eller

Elham Hedayati, elham.hedayati@ki.se

Hjärtsvikt - Hans Persson, hans.e.persson@sll.se och Cecilia Linde, cecilia.linde@ki.se