Professor Arne Ljungqvists professur i Anti-doping och folkhälsa vid KI

KI verkar för att instifta en professur i anti-doping och folkhälsa, givetvis uppkallad efter Sveriges stora anti-doping nestor Arne Ljungqvist.

Arne Ljungqvist framför OS-symbol.
KI vill inrätta en ny professur i anti-doping och folkhälsa uppkallad efter Arne Ljungqvist. Foto: Privat

Det systematiska anti-dopingarbete som Arne Ljungqvist och andra bedrivit inom idrotten sedan 1970-talet har till stor del varit ytterst framgångsrikt såväl internationellt som i Sverige. Doping är ett stort problem inom elitidrotten men också för folkhälsan, med utbredd användning inte minst bland unga. För att förebygga användning av dopingmedel i samhället och utveckla behandlingsmetoder behövs omfattande forskning och utbildning.

Karolinska Institutet är ett av världens främsta medicinska universitet, och även professor Arne Ljungqvists arbetsplats under flera decennier. Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED) på KI Campus Syd/ Flemingsberg erbjuder en mycket gedigen infrastruktur med etablerade metoder, världsledande kompetens och andra resurser som passar utmärkt till denna typ av forskning. Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge var också ett av de första laboratorier i världen som fick internationell ackreditering utöver de som etablerades i länder (städer) som stod som värd för Olympiska spel vid vilka dopingkontroller är obligatoriska.

Vid ett webinarium som KI arrangerade 31 maj 2021 samtalade ledande forskare, polis och viktiga samhällsaktörer om ett fenomen som påverkat idrotten negativt i decennier och vars snabba utbredning utanför idrotten utgör ett hot mot folkhälsan, inte minst bland unga, och samhället i stort. Syftet med webinariet var att initiera, utveckla och sprida tvärvetenskaplig medicinsk och beteendevetenskaplig forskning inom området för att kunna förebygga och behandla missbruk samt för att påverka attityder och regelverk i samhället. Användningen av ny forskningsbaserad kunskap förväntas leda till minskat lidande, minskad kriminalitet och minskade kostnader för samhället.

Rektor Ole Petter Ottersen skriver mer om arbetet om anti-doping professuren i sin blogg, länk nedan.

Webbinarium om anti-doping och folkhälsa 31 maj 2021