Privata donationer från Tetra Laval och Chiesi Pharma bakom ny teknik för övervakning av global spridning av nya varianter av coronavirus

Privata donationer har stor betydelse för forskningens framgångar, inte minst under en pandemi. Nu har forskare vid Karolinska Institutet utvecklat en teknik för kostnadseffektiv övervakning av global spridning av nya sars-cov-2-varianter. Tekniken presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications. Studien har genomförts med stöd från bl.a Tetra Laval-gruppen och Chiesi Pharma AB och presenteras i ett pressmeddelande 23 juni.

Nicola Crosetto, forskare vid Karolinska Institutet
Nicola Crosetto. Foto: Stefan Zimmerman

Sedan starten av pandemin har tusentals sekvenseringar av sars-cov-2-virusets hela arvsmassa genomförts för att påvisa virusets utveckling och globala spridning. Arvsmassan, genomet, behöver analyseras för att identifiera särskilt smittsamma eller farliga virusvarianter och varianter som befintliga vacciner inte fungerar mot.

För att den globala övervakningen av sars-cov-2 ska fungera är det viktigt att kunna sekvensera och analysera många prover på ett kostnadseffektivt sätt. Därför har forskare vid Bienko-Crosetto-laboratoriet vid Karolinska Institutet och Science for Life Laboratory (SciLifeLab) utvecklat en ny billig metod, COVseq, som kan användas för övervakning av virusets arvsmassa i massiv skala.

– Vår billiga metod skulle omedelbart kunna användas för sars-cov-2-övervakning av folkhälsoinstitut och kan dessutom enkelt anpassas till andra RNA-virus, som influensa- och denguevirus, säger Nicola Crosetto, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, och studiens sisteförfattare.

Studien har fått privata donationer från Tetra Laval-gruppen och Chiesi Pharma AB. Karolinska Institutet vill därför rikta ett stort och varmt tack till både Tetra Laval-gruppen och Chiesi Pharma för ert engagemang och stöd. Utan privata donationer och engagemang från företag, privatpersoner och stiftelser hade många forskningsprojekt under pandemin inte kunnat hållas igång eller ens starta.

Forskningsprojektet har även fått bidrag från det nationella covid-19-forskningsprogrammet vid SciLifeLab, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, samt från Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Studien presenterades i ett pressmeddelande "Billig metod kan hitta nya varianter av coronaviruset" som finns att ta del av nedan.