Pain

Bilden visar astrocyter, stjärnformade celler som finns i ryggmärgen och hjärnan. Forskning visar att dessa celler inte enbart har en stödjande funktion åt nervceller, vilket man tidigare trott. De reagerar även på ökad nervaktivitet i samband med till exempel kronisk smärta och kan i sin tur svara med att stimulera till en ytterligare ökning av nervcellssignaleringen.

Bild på en smärtnervcell
Pain Foto: Ada Delaney / Camilla Svensson

På Camilla Svenssons laboratorium studerar man kronisk smärta. I det här projektet undersöktes olika kemikaliers effekt på den ökade retbarheten hos astrocyter i ett försök att identifiera substanser som kan dämpa deras förmåga att förstärka smärtsignaler. Effekten av substansen, som ledde till den här bilden, gjorde att cellerna ändrade form. De gick från ett utseende som vi förknippar med hög retbarhet till en hjärtformation, som förknippas med låg retbarhet. Målet med projektet är att öka kunskapen kring hur astrocyter i ryggmärgen reagerar vid långvarig smärta, och hur de i sin tur kan påverka nervcellernas aktivitet och bidra till att förstärka och förlänga smärtsignaler. Förhoppningen är att med en ökad insikt om hur astrocyter och smärtnerver kommunicerar och påverkar varandra identifiera nya sätt att normalisera signaleringen i kroniska smärttillstånd.

Camilla Sjögren
2022-12-12