Genusprogrammets nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet

function EmailCheck(str) { var ret = true; var at = "@"; var dot = "."; var lat = str.indexOf(at); var lstr = str.length; var ldot = str.indexOf(dot); if (str.indexOf(at) == -1) { ret = false; } if (str.indexOf(at) == -1 || str.indexOf(at) == 0 || str.indexOf(at) == lstr) { ret = false; } if (str.indexOf(dot) == -1 || str.indexOf(dot) == 0 || str.indexOf(dot) == lstr) { ret = false; } if (str.indexOf(at, (lat + 1)) != -1) { ret = false; } if (str.substring(lat - 1, lat) == dot || str.substring(lat + 1, lat + 2) == dot) { ret = false; } if (str.indexOf(dot, (lat + 2)) == -1) { ret = false; } if (str.indexOf(" ") != -1) { ret = false; } return ret; } function ValidateForm() { var emailID = document.fpren.email; if ((emailID.value == null) || (emailID.value == '')) { alert('Du måste ange en korrekt e-post.'); emailID.focus(); return false; } if (EmailCheck(emailID.value) == false) { emailID.value = ""; emailID.focus(); return false; } if(document.fpren.haschecked != null && !document.fpren.haschecked.checked) { return false; } return true; } Namn E-post
Lämna följande fält tomt
BE
Innehållsgranskare:
KI Kommunikati…
2023-01-05