Nina Rawal - Omsätta kunskap till nytta i ett globalt hållbarhetsperspektiv

I höstas fick KI besök av alumnen Nina Rawal som höll en inspirerande föreläsning om alternativa karriärvägar för forskare på CHASE karriärmässa. Nina, som har både en magisterexamen i biomedicin och en doktorsexamen i molekylär neurobiologi från Karolinska Institutet, är en förebild för just detta med sitt fokus på att knyta ihop forskning och företagande.

Nina Rawal
KI Alumna Nina Rawal

Nina Rawal är i dagarna aktuell med ett white paper som lyfter vikten av att mobilisera kapital för investeringar i bolag som utvecklar produkter för att behandla sjukdomar som drabbar låg– och medelinkomstländer.

Det handlar om så kallade riskkapitalinvesteringar, där bolag som är i ett tidigt skede av sin utveckling och har stor potential, får kapital och hjälp av investerare att snabbare komma ut på marknaden med sin produkt. Riskkapitalföretag prioriterar främst projekt med skalbara, unika produkter som kan generera en god avkastning, och life science-branschen är inget undantag. Eftersom låg- och medelinkomstländer har sämre betalningsmöjligheter, utvecklas de flesta läkemedel och andra medicinska lösningar till största del för att möta västvärldens behov.

Det går att göra gott – och skapa god avkastning

Nina vill vända bilden och visa att det är fullt möjligt att förena kommersiell nytta med mänsklig nytta, något som hon själv har erfarenhet av. Nina utnämndes bland annat som Årets investerare 2016 av Life Science Sweden för sitt arbete som ansvarig för life science-investeringar på Industrifonden.

  • Efter min disputation på KI hade jag siktet inställt på att forska i New York. Jag var
    på flera intervjuer, men det kändes inte riktigt rätt. Jag insåg att jag var nyfiken på att prova på olika saker och komma närmare möjligheten att omsätta forskning i praktiken, snarare än att fördjupa mig ytterligare i forskningen, berättar Nina.

Svaret blev en anställning på Boston Consulting Group som gav henne en väg in i näringslivet. Att byta fokus från vetenskapliga frågeställningar till lönsamhet blev delvis en kulturell utmaning. Nina är född och uppvuxen i Örebro, men har tillbringat delar av uppväxten i USA och Indien där släkten finns.

  • En stor del av min familj är verksam inom hälsa och sjukvård, så det präglade många middagsdiskussioner under min uppväxt. Genom att ha tillbringat tid i Indien ända sedan jag var liten har jag även på nära håll sett orättvisor och skillnader i vård jämfört med exempelvis Sverige, fortsätter Nina. Kombinerat med min akademiska bakgrund från KI känns det lite smalt att ’endast’ fokusera på lönsamhet.

Utveckling med ett globalt perspektiv

För att skapa en balans i det vinstinrikade arbetet valde Nina bland annat att arbeta med några pro bono-projekt i New York och engagera sig i Läkare utan gränser i Stockholm.

Så småningom valde Nina att börja arbeta som investeringsansvarig inom life science på Industrifonden. Fonden utvärderar olika företag och deras idéer inom life science inför en eventuell investering. När fonden väljer att investera blir man en aktiv partner och ingår i styrelsen med syfte att driva på och hjälpa bolaget att snabbt ta sig igenom klinisk utveckling och vidare ut på marknaden. Med tiden började Nina dock fundera alltmer över hur vetenskap och forskning skulle kunna kombineras med ett kommersiellt syfte för att skapa konkret nytta för människor – inte bara i västvärlden, utan globalt.

  • Efter ett tag kom jag till en punkt där jag hade lagt många år på att utveckla bolag med lösningar för västvärlden. Jag kände en stark önskan om att fokusera på ett
    mer globalt perspektiv, förklarar Nina vidare.
White paper by Nina Rawal
Nina Rawals white paper: Investing for good – the case for venture capital in global health

Viktigt med samarbeten

Ninas tankar ligger helt i linje med FN:s Agenda 2030 och speciellt målet om hälsa och välbefinnande. I dagsläget finns bara en fond i världen med fokus på låg- och medelinkomstländers sjukdomar, skapad av Bill & Melinda Gates Foundation. Nina arbetar nu med att starta en ny fond med liknande utgångspunkt – att investera i bolag som utvecklar kostnadseffektiva produkter som kan komma fler människor till gagn.

  • Det finns idag ett enormt finansieringsgap vilket är en av de främsta anledningarna till att det globala hållbarhetsmålet riskerar att inte nås. Det är därför viktigt att hitta kostnadseffektiva behandlingar för låg- och medelinkomstländer, baserat på just deras behov. En stor del av finansieringen måste komma från privat sektor, menar Nina.

I sitt white paper Investing for good – the case for venture capital in global health, belyser Nina möjligheterna och fördelarna med att investera i global hälsa. Hon menar att det går att skapa god avkastning och samtidigt göra nytta. Bland annat presenterar Nina en verktygslåda som kan fungera som utgångspunkt när man överväger investeringar inom det globala hälsoområdet.

På KI undervisar Nina i kursen ”Science to Business” som belyser just vikten av att omsätta forskningens resultat till konkreta, användbara lösningar. I arbetet med sitt white paper har hon bland annat samtalat och utbytt idéer med KI:s institution för global hälsa, ett samarbete som hon ser som mycket värdefullt.

  • Den här typen av samarbete – där forskningen möter företagandet – är oerhört viktigt för att utveckla branschen. Vi arbetar ju trots allt mot samma mål – att lösa de mediciniska behoven i hela världen, avslutar Nina.