Ledamöter och kontaktpersoner i samverkansorganen KI-Region Stockholm

Samverkansorganisation KI-Region Stockholm
Bild: Samverkansorganisation KI-Region Stockholm.

1. Ledningsnivå:

Ledningsgruppen KI-Region Stockholm


Från KI:

Från Region Stockholm:

Utbildningsrådet


Från KI:

Från Region Stockholm:

  • Tora Almquist (ordf)
  • Ulrika Sundquist
  • Charlotte Leandersson
  • Jan Hasselström
  • Sari Ponzer
  • Karin Knudsen Malmqvist
  • Susanne Kalén, handläggare

Forskningsrådet


Från KI:

Från Region Stockholm:

2. Sjukhusnivå:

FoUU-kommittéerna

Ordföranden och kontaktpersoner från KI respektive Region Stockholm för respektive FoUU-kommitté anges nedan.


Karolinska universitetssjukhuset:

Danderyds sjukhus:

Södersjukhuset:

SLSO:

S:t Eriks ögonsjukhus:

Capio S:t Görans sjukhus:

Dokument