Kontakta oss på näringslivssamverkan

Behöver ditt företag råd och stöd för att hitta rätt kompetens, partner eller samarbetsform vid Karolinska Institutet?

Vi på näringslivssamverkan är KI:s centrala service- och supportfunktion för företag. Vi kan också fungera som ett aktivt stöd i enskilda samarbetsprojekt. Det kan handla om allt mellan strategiska samarbeten till enskilda samverkansprojekt på forskar- eller studentnivå.

Kontakta oss

 

Richard Cowburn

Projektledare
Charlotte Svanberg
2021-12-07