KI:s innovationssystem

För att säkra att innovationer och idéer inom biomedicin omsätts till praktiska applikationer för hälso- och sjukvård, behövs ett gott samarbete mellan universitet, näringsliv och samhälle.

Karolinska Institutet har, för att underlätta denna process, utvecklat ett unikt stödsystem med aktörer och organisationer som på olika sätt kan stödja utvecklingen av idéer och resultat. Detta lokala innovationssystem erbjuder bland annat tillgång till expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling, professionella nätverk, finansiering och kreativa tillväxtmiljöer.

Innovationsstöd

Erbjuder inspirationsaktiviteter, råd och vägledning inom idéutveckling och innovationsfrågor samt koordinerar och deltar i nationella och internationella samverkansprojekt med näringslivet.

Innovationsstöd

Unit for Bioentrepreneurship (UBE)

Tillhandahåller utbildning och forskning inom området innovation och entreprenörskap och är en akademisk enhet inom Karolinska Institutet.

Unit for Bioentrepreneurship (UBE)

Karolinska Institutet Science Park AB

Erbjuder en attraktiv och kreativ tillväxtmiljö genom universitetsnära lokaler, kurser, nätverk och service.

Karolinska Institutet Science Park AB

Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB)

Erbjuder kvalificerad rådgivning och projektledning med fokus på marknadsanalys, patentfrågor och affärsutveckling. Även ett initialt finansiellt stöd i den tidiga kommersialiseringsprocessen erbjuds.

Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB)