Skip to main content

KI och MSD samarbetar i patientnära forskning

Karolinska Institutet ingår i ett femårigt forskningssamarbete med läkemedelsföretaget MSD, dotterbolag till Merck and Co. Inc., sedan januari 2017. Samarbetet syftar till att förbättra framtidens kliniska forskning och stödja produktutveckling genom att stimulera patientnära utfallsstudier, det vill säga studier om hur godkända läkemedel fungerar i klinisk verklighet, så kallas Real World Evidence.

RC
Rickard Carlsson
2019-05-08