KI etablerar Centrum för Hälsokriser

Covid-19-pandemin har visat att vid akuta hälsohot och pandemier måste universitet och högskolor ha förmåga att snabbt kunna ställa om sin forskning, utbildning och övriga verksamheter för att bidra till att lösa akuta behov. Därför etableras ett nytt virtuellt centrum – Centrum för Hälsokriser– vid Karolinska Institutet.

Munskydd med världskarta på
KI etablerar ett nytt center för att rusta sig för kommande pandemier. Foto: Getty Images

Stort värde för samhället

Det nya centret ska inledningsvis vara virtuellt och ytterligare skärpa och förbättra KI:s förmåga att möta hälsohot. Verksamhetsidén är att genom multidisciplinär forskning och utbildning, d.v.s samverkan mellan olika expertområden, bidra till ständiga förbättringar av den regionala, nationella och globala beredskapen för akuta hälsokriser och pandemier. I detta ingår även att ha beredskap för att snabbt kunna ställa om KI:s verksamhet vid en akut hälsokris eller pandemi.

”Det ska bidra till att KI kan ta ett tydligare och mer aktivt samhällsansvar, medverka till att stärka beredskapen inför nästa pandemi"

Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet

Kompetensen från expertgrupper säkras

Det är viktigt att kunna tillgodose aktuella kompetensbehov och ställa KI:s expertis till samhällets förfogande. De nio resursgrupperna med samlade interna experter och KIRP (interdisciplinär resursgrupp post-pandemin) som funnits sedan pandemins början våren 2020, kommer att fasas ut när det nya centret finns på plats. Men kompetensen från grupperna kommer att säkras inför etableringen av det virtuella centret. Målet är att konsolidera och vidareutveckla befintliga strukturer och säkra den kompetens som tillgängliggjorts genom KIRP.

Uppbyggnaden av det nya centret ska ske etappvis. Det ska granskas under 2024 utifrån dess relevans för akuta hälsokriser och pandemier. Därefter tar man på nytt ställning om centrets verksamhet.

– Det ska bidra till att KI kan ta ett tydligare och mer aktivt samhällsansvar, medverka till att stärka beredskapen inför nästa pandemi – men det ska också kunna positionera KI inom området och på så sätt ge bättre möjligheter för nationell och internationell finansiering och utveckla det internationella samarbetet, säger Ole Petter Ottersen, rektor på Karolinska Institutet.

Världen och Sverige kommer med säkerhet att utsättas för akuta hälsohot och pandemier såväl i en nära som mer avlägsen framtid. Vi måste skapa en mer permanent beredskap för att kunna möta dessa hot mot liv och hälsa. Centrum för Hälsokriser är en tydlig markering om att akademisk forskning och utbildning ska och måste ha en mer central roll när det gäller att kunna möta akuta och omfattande hälsohot i dag och i framtiden.

Är du intresserad av att bidra till Centrum för Hälsokriser eller vill veta mer om hur du kan engagera dig kontakta Anna Zorzet på 08-524 864 42 eller anna.zorzet@ki.se. Besök också gärna webbsidan: https://ki.se/en/collaboration/centre-for-health-crises

 

Anna Zorzet

Samordnare
AZ
Innehållsgranskare:
Åsa Svensson
2022-06-22