Skip to main content

Karins avhandling räddar barn i Uganda

I Uganda har barnadödligheten i malaria, lunginflammation och diarré sjunkit med cirka tio procent de senaste femton åren. Ett forskningssamarbete mellan Karolinska Institutet och Makerere University har sannolikt bidragit till den positiva utvecklingen. Detta projekt, som finansieras av Sida, är idag ett av Karolinska Institutets mest omfattande internationella samarbeten.

När Karin Källander åkte ner till Ugandas huvudstad Kampala 2002, som en av de första doktoranderna i det nystartade forskningssamarbetet mellan Karolinska Institutet och Makerere University, visste hon inte att hon skulle tillbringa elva år i landet, varav sju på heltid. Hon visste inte att hon skulle bli bekant med 65 byar eller att hennes avhandling skulle få WHO att ändra sin rekommendation för hur lokalutbildade byvårdare undersöker och behandlar febriga barn. Hon visste inte heller att hennes närmsta doktorandkollega, Jesca Nsungwa-Sabiiti, skulle bli en högt uppsatt chef över barnhälsan på hälsoministeriet i Uganda.

– Vi två arbetade i par, eftersom vi båda var intresserade av infektionssjukdomar hos barn. Hennes doktorandstudier rörde malariakontroll medan jag tittade på lunginflammation. Vi jobbade ihop och delade på två av våra fyra publikationer. Och när vi var ute i fält hade jag stort stöd av henne, säger Karin Källander.
Efter att Karin Källander tagit sin doktorsexamen blev hon forskningsledare vid en populationsbaserad forskningsstation i östra Uganda, som riktat in sig på att undersöka hälsa och demografi.
– Alla studier som vi har gjort på forskningsstationen i Iganga, utgår från hur vi kan förbättra vården utifrån de förutsättningar som finns. Det finns inte alltid tillgång till vägar och ambulanser. Vi har därför jobbat mycket med så kallade byhälsovårdare, som får lära sig att diagnostisera infektionssjukdomar hos barn – och behandla dem med effektiva mediciner, säger hon.

När Karin Källander kom till Uganda var policyn att behandla alla febersjuka barn med malariatabletter. Problemet är att även lunginflammation och diarré, som visar samma symtombild som malaria, tar många barnliv om sjukdomarna inte behandlas rätt. Det här ville hon undersöka.
– Min avhandling blev viktig för att Uganda skulle revidera sitt program för behandling av feber hos barn. Nu tittar man även efter symtom på lunginflammation och diarré varje gång ett barn insjuknar i feber, säger hon.
Det hela går till så att byvårdarna ställer diagnos genom att följa en manual som steg för steg guidar hur symtomen för varje sjukdom ska undersökas. Ett av stegen går ut på att byvårdaren ska räkna andetagen under en minut hos det febriga barnet. Överstiger andetagen en viss gräns kan ett barn, som annars inte skulle ha behandlats mot lunginflammation, få den vård det behöver – i god tid.
– Man har bevisat att barn får rätt behandling mycket tidigare nu än de annars skulle ha fått och det är fantastiskt. För många barn kan det här vara skillnaden mellan liv och död, säger Karin Källander.
Även WHO har ändrat sin rekommendation på den här punkten. Nu har över 40 länder i världen som rekommendation att titta på symtom för alla tre sjukdomarna.