Juristkonferens den 25–26 april på KI – universitetet för kunskap om livet och en bättre hälsa för alla

Vi ses på Campus Solna den 25 april kl. 8.30 och avslutar den 26 april kl. 12.15.
På programmet står bl.a. katastrofmedicin, forskning och etik, AI och data som en resurs samt riskhantering och försäkring inom staten. Vidare besöker vi nyinvigda Forskaren med KI:s och Tekniska museets samarbete The Cell. Vi ser fram emot att umgås och föra intressanta samtal över god mat och dryck.
Varmt välkommen!

Aula medica

Hitta till campus Solna