Internationellt samarbete

This page in English

Internationella samarbeten är nödvändiga för att Karolinska Institutet ska kunna förstärka sin ställning som ett internationellt ledande medicinskt universitet och fullfölja sitt uppdrag att genom forskning och utbildning förbättra människors hälsa. Internationellt samarbete sker på flera olika nivåer; på individnivå genom enskilda forskares samarbeten, på institutionsnivå, på utbildningsprogramnivå och slutligen på central nivå genom strategiska allianser med ledande internationella universitet och institutioner. 

Internationellt