Internationellt samarbete

This page in English

Internationella samarbeten är avgörande för att Karolinska Institutet ska kunna fullfölja sitt uppdrag och verka för en bättre hälsa för alla. Internationellt samarbete sker på flera olika nivåer; på individnivå genom enskilda forskares samarbeten, på institutionsnivå, på utbildningsprogramnivå och slutligen på central nivå genom strategiska allianser med ledande internationella universitet och institutioner. 

Internationellt