Skip to main content

Innovationsforskning på KI

Innovationsforskning är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som kombinerar ämnen såsom teknik, organisationslära, och management.

Exempel på frågeställningar som innovationsforskare vill besvara:

 • Hur sker kunskapsöverföring mellan akademi och näringsliv?
 • Vad motiverar till kommersialisering av forskningsresultat? - incitamentsstrukturer
 • Hur kan innovativa organisationer skapas
 • Effekter av lagstiftning, regelverk best practice?
 • Vilket är sambandet mellan publicering och patentering?
 • Hur ska innovationskraft mätas?

Är du intresserad av pågående forskningsprojekt?

 1. Karolinska Institutet Intellectual Property (KIIP) project
 2. Open innovation
 3. xx

Forskargrupper

Vill du skriva en studentuppsats om ett projekt inom innovationsforskning?

Anmäl dig här(länk)

Exempel på ämnen för en masteruppsats

 • xx
 • xx
 • xx