Infected

I bilden ser vi cellulärt stressvar på en virusinfektion. Ett finkornigt stressprotein, känt som G3BP, visas här i rött, och kan ses i tre bottenceller. Den övre cellen med kontrastfläckar visar dessutom ett virusprotein som är infärgat i lila, vilket indikerar att denna cell är infekterad.

Närbild på en viruscell
Infected Foto: Benjamin Götte / Gerald McInerney

Den infekterade cellen svarar genom bildandet av stresskorn, de rosa prickarna. G3BP underlättar sammansättningen av dessa korn och visar därför en punktsfördelning i denna cell. Dessa korn skapas i en infekterad cell, men inte i en frisk cell.
Gerald McInerneys forskargrupp studerar interaktionerna mellan virus och deras värdceller i de tidiga stadierna av en infektion. I det specifika projektet använder man Semliki Forest virus, ett Alpha-virus som liknar viruset Chikungunya – ett sjukdomstillstånd som orsakar intensiv smärta i leder, rygg och ger huvudvärk – som överförs genom insektsbett, för att undersöka cellulära vägar i autofagi, stresskorn och typ I-interferonsystemet vid reaktioner på infektioner.

CS
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2022-12-12