Inbjudan till samverkan

Här inbjudan till svenska lärosäten att delta i det samverkans- och forskningsprogram om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin som lanserades den 8 mars 2019!

Programmet baseras på samverkan mellan svenska lärosäten och syftar till att vi gemensamt skapar möjligheter för ett forskningsbaserat förändringsarbete som leder till en förbättrad studie- och arbetsmiljö på våra lärosäten.

Hur kan programmet bidra på ert lärosäte?

Programmet utgör en plattform för kunskapsutbyte och möjliggör arenor för gemensamma forskningsprojekt och erfarenhetsutbyte. Utöver de nätverk och arenor som erbjuds kommer programmet bistå med information om relevanta utlysningar samt omvärldsbevakning. Programmet kommer att generera både kvantitativ och kvalitativ kunskap kring sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet samt innebära ett förstärkt, forskningsbaserat förebyggande arbete. Dessutom kan lärosätenas pågående arbete med jämställdhetsintegrering och aktiva åtgärder förstärkas.

Målsättningen är att främja en trygg och god arbets- och studiemiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkningar.

I korthet innebär programmet att vi tillsammans

  • verkar för en hög svarsfrekvens i den prevalensstudien som ska genomföras
  • tillvaratar programmets forskningsresultat genom att omsätta dessa i aktiva åtgärder och gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt
  • deltar i programmets nätverk och arenor för utbyte av kunskaper, forskningssamverkan och förändringsarbete.

Det är vår förhoppning att ni vill delta och vi ber er att i nuläget utse kontaktperson/er, gärna med kontaktytor mot både förvaltning och utbildning/forskning. 

Ole Petter Ottersen, Rektor, Karolinska Institutet

Kerstin Tham, Rektor, Malmö universitet

Sigbritt Karlsson, Rektor, KTH