HOPE – enhet för tidiga kliniska studier ger hopp för barn med cancer

Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar i Sverige. Sjukvården gör ett fantastiskt jobb och 85 % av barn med cancer överlever, men det innebär att 15 % av barn med cancer inte får bli vuxna. HOPE:s vision är att alla barn med cancer ska överleva med god livskvalitet.

Ett barn om dagen får en ny cancerdiagnos och cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar i Sverige.  Under senaste tio åren har ungefär 150 nya läkemedel nått vuxenonkologin och förbättrat prognosen betydligt. Under samma tidsperiod har nio nya läkemedel blivit godkända för barn. Därför behövs HOPE, enheten för  tidiga prövningar av nya behandlingar mot barncancer, för att driva på den utvecklingen. HOPE invigdes 2016 som ett samarbete mellan Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Karolinska Institutet och tack vare gåvor från Barncancerfonden, Entrepreneurs for Good och flera andra privata donatorer. Genom HOPE vill vi att alla barn i Sverige som har en obotlig eller svårbotad cancer, ska få en möjlighet att delta i en klinisk studie.

Tack vare att HOPE ingår i den kliniska studieenheten vid Barnonkologen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, blir det ett naturligt flöde mellan rutinsjukvården och HOPE:s kliniska studieverksamhet, vilket också ger ännu bättre samarbetsmöjligheter.

Donationer helt avgörande för verksamhetens överlevnad

Initiativet till HOPE kommer från Johanna Hoffstedt och Fredrik Malm, som startat stiftelsen HOPE by Nelson. Deras son Nelson drabbades av cancer när han var tre år gammal. Vid Astrid Lindgrens barnsjukhus gjorde man allt man kunde för att rädda honom, men till slut förlorade Nelson kampen mot sin cancer.

2016 bjöds några av Sveriges entreprenörer och filantroper in till HOPE – ett samtal om barncancer, filantropi och hopp i Aula Medica på Karolinska Institutet. Det blev startskottet för insamlingskampanjen med målet att säkra HOPE:s finansiering för de kommande fem åren. Initiativtagarna donerade 5 miljoner kronor och flera gåvor har strömmat in sedan kampanjstarten.  Idag är HOPE helt beroende av externa medel för att kunna bedriva sin verksamhet och hjälpa barn med svår och behandlingsresistent cancer.

Flera framgångsrika studier sedan start

Idag ser vi tydligt resultaten av allt arbete med att starta upp HOPE. Många av barnen som har genomgått studier vid HOPE är idag i remission,  dvs.  att cancern delvis eller nästintill helt har försvunnit, och lever mer eller mindre normala  liv. Läs gärna exemplet om tolvåriga Tora från Göteborg som haft en hjärntumör sedan hon var bebis och som har gått på cellgifter i flera år utan att det har hjälpt. Sedan Tora fick komma till HOPE och fått ta del av en klinisk studie i tidig fas går hon i skolan och märker inte av några biverkningar av sin medicin. Du ser flera exempel på barn som fått ett bättre liv genom studier vid HOPE i filmen ”HOPE 6 år – från idé till verklighet”. Dessutom används nu ett flertal av läkemedlen som prövats vid HOPE som första behandling mot några typer av leukemi inom den reguljära barncancersjukvården, vilket innebär att många fler barn får ta del av resultaten. Det är fantastiskt att ha kunnat uppnå dessa resultat på så kort tid.  

Under 2022 finns ett tiotal studier igång. Studierna är öppna för barn i hela Sverige och genom samarbeten med andra sjukhus finns det även möjlighet för barn i andra nordiska länder och baltikum att komma till HOPE. Flera av studierna är omfattande till sin karaktär och innefattar många olika verksamheter inom Karolinska Universitetssjukhuset, utöver barnonkologin, såsom strålbehandling, röntgen, barnnarkos, patologi.

HOPE har hjälpt många barn - men mycket arbete kvarstår.

Vill du vara med och stödja HOPE? Du kan ge din gåva via Swish: 123 202 32 08 eller bankgiro 5310-6217. Ange ditt namn och HOPE som referens. Det finns även andra sätt att ge en gåva till KIs forskning .

Har du frågor kring projektet, läs "Frågor och svar om HOPE" eller kontakta Esther Edlundh-Rose på Development Office.

HOPE Nyhetsbrev

CS
Innehållsansvarig:
Liv Sadeqi
2022-05-16