HOPE – enhet för tidiga kliniska studier ger hopp för barn med cancer

Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar i Sverige. Sjukvården gör ett fantastiskt jobb och 85 % av barn med cancer överlever, men det innebär att 15 % inte gör det. HOPE:s vision är att alla barn ska överleva cancer med god livskvalitet.

Ett barn om dagen får en ny cancerdiagnos och cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar i Sverige. HOPE, Hematologisk Onkologisk Prövningsenhet, är en enhet för tidiga prövningar av nya behandlingar mot barncancer och invigdes i april 2016. HOPE har kunnat öppnas tack vare ett banbrytande samarbete mellan Karolinska Institutet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, stiftelsen Entrepreneurs for Good och Barncancerfonden. HOPE:s vision är att alla barn med cancer ska överleva.

Tack vare att HOPE ingår i den kliniska studieenheten vid Barnonkologen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, blir det ett naturligt flöde mellan rutinsjukvården och HOPE:s kliniska studieverksamhet, vilket också ger ännu bättre samarbetsmöjligheter.

Donationer helt avgörande för verksamhetens överlevnad

Initiativet till HOPE kommer från Johanna Hoffstedt och Fredrik Malm, som startat stiftelsen HOPE by Nelson. Deras son Nelson drabbades av cancer när han var tre år gammal. Vid Astrid Lindgrens barnsjukhus gjorde man allt man kunde för att rädda honom, men till slut förlorade Nelson kampen mot sin cancer.

2016 bjöds några av Sveriges entreprenörer och filantroper in till HOPE – ett samtal om barncancer, filantropi och hopp i Aula Medica på Karolinska Institutet. Det blev startskottet för insamlingskampanjen med målet att säkra HOPE:s finansiering för de kommande fem åren. Initiativtagarna donerade 5 miljoner kronor och flera gåvor har strömmat in sedan kampanjstarten.  Idag är HOPE helt beroende av externa medel för att kunna bedriva sin verksamhet och hjälpa barn med svår och behandlingsresistent cancer. 

Flera framgångsrika studier sedan start

Idag ser vi tydligt resultaten av allt arbete med att starta upp HOPE-­enheten. År 2020 hade enheten hela elva studier i gång, varav fyra blev klara vid årsskiftet och tre nya studier öppnades våren 2021. Många av barnen som har genomgått studier vid HOPE är idag i remission, dvs. att cancern delvis eller nästintill helt har försvunnit, och lever mer eller mindre normala liv. Läs gärna exemplet om tolvåriga Tora från Göteborg som haft en hjärntumör sedan hon var bebis och som har gått på cellgifter i flera år utan att det har hjälpt. Sedan Tora fick komma till HOPE och fått ta del av en klinisk studie i tidig fas går hon i skolan och märker inte av några biverkningar av sin medicin.

Flera av studierna är omfattande till sin karaktär och innefattar många olika verksamheter inom Karolinska Universitetssjukhuset, utöver barnonkologin, såsom strålbehandling, röntgen, barnnarkos, patologi. 

HOPE har hjälpt många barn - men mycket arbete kvarstår. 

Vill du vara med och stödja HOPE? Du kan ge din gåva via Swish: 123 202 32 08 eller bankgiro 5310-6217. Ange ditt namn och HOPE som referens. Det finns även andra sätt att ge en gåva till KIs forskning .

Har du frågor kring projektet, läs "Frågor och svar om HOPE" eller kontakta Anna Urban på Development Office.

HOPE Nyhetsbrev