Skip to main content

Gymnasiesamarbeten

Katrineholms Tekniska College

Karolinska Institutet inledde ett samarbete med Katrineholms Tekniska College (KTC),  dåvarande Duveholmsgymnasiet, läsåret 2004/05. Samarbetet ledde till att ansökningarna till det naturvetenskapliga programmet vid KTC ökade påtagligt.

Samarbetsmomenten inom skolans naturvetenskapliga programmet planeras gemensamt mellan Karolinska Institutet och programmets lärarteam, bestående av lärare i biologi, fysik, matematik och kemi, men också data, språk och historia. KI-professorer, berättar (på KTC) om kunskapsfronten inom  hjärnforskning, diabetes, fetma, mikrobiologi, tarmfloran, farmakologi och/eller genetik. Tre-fyra av dessa teman behandlas varje läsår. 

Varje år genomför skolan tre heldags-studiebesök vid KI, ett för vardera årskurserna I, II  och III. Dessa sker som start och inspiration för tre temaveckor "Vad är vetenskap?", "Sjukdomar och läkekonst genom tiderna" och "Cancer". Tvärvetenskapliga ansatser eftersträvas mellan ´ biologi, kemi, fysik, data, litteratur och historia.KI medverkar med handledning för treornas specialarbeten när det så är önskvärt.

Från KI leds samarbetet av Ingemar Ernberg, en gång uppvuxen i Katrineholm, och från gymnasiet av Lena Lutovsky, Ingegerd  Schacham-Berggren och Petri Henriksson. Bland lärarna från KI har märkts prof:a Hans Forssberg, Hans Wigzell, Carl-Johan Sundberg, Klas Wiman, Dan Grandér, Hugo Lagercrantz, Gunnar Bjursell,  Anders Brahme och Claes-Göran Östensson.

Kontakt
Ingemar Ernberg, Professor MTC, Samordnare KI-Katrineholms Tekniska College: ingemar.ernberg@ki.se
Lena Lutovsky, Katrineholms Tekniska College, lena.lutovsky@katrineholm.se

Huddingegymnasiet

Karolinska Institutet och Huddingegymnasiet driver sedan 2001 ett brett samarbete för att uppmuntra till högre studier och öka elevernas intresse för naturvetenskap och medicin.

Eleverna på Huddingegymnasiet får genom olika aktiviteter kontakt med Karolinska Institutet och bekantar sig på så sätt med universitetsvärlden samtidigt som de får tillgång till aktuella medicinska och naturvetenskapliga forskningsrön; kunskapen om KI:s breda utbud av utbildningar ökar på ett konkret sätt elevernas intresse och förutsättningar att söka sig vidare till högre utbildning.

Samarbetet inkluderar samtliga program på gymnasieskolan och har under arbetets gång även kommit att rikta sig till grundskolor i Huddinge kommun.

Kontakt
Lennart Emtestam, professor, Karolinska Institutet: lennart.emtestam@ki.se
Per-Erik Marklund, biträdande rektor på Huddingegymnasiet: per-erik.marklund@huddinge.se

Solna Gymnasium

KI har sedan hösten 2002 ett samarbete med Solna Gymnasium. På Solna gymnasium finns ett specialutformat Naturvetenskapsprogram med medicinsk inriktning.

De elever som valt medicinsk inriktning på sina gymnasiestudier deltar varje termin i någon aktivitet, såsom studiebesök, föreläsningar eller laborationer, på KI.

Kontakt
För frågor angående samverkan med Solna Gymnasium, kontakta studievägledningen vid KI: studievagledning@ki.se