Go Monday - få feedback från jobbexperter

KI erbjuder dig som alumn möjligheten att få personlig feedback på ditt CV, personliga brev eller LinkedIn profil av jobbexperter via vår samarbetspartner Go Monday.

Symbol för kommunikationsstöd på KI
Foto: Getty Images, Sofia Lindberg

KI erbjuder befintliga studenter möjligheten att få personlig feedback på sitt CV, personliga brev eller LinkedIn profil av jobbexperter via vår samarbetspartner Go Monday. Inom 24 timmar efter att du skickat in ditt CV, personliga brev eller LinkedIn profil till Go Monday återkopplar de till dig digitalt med personlig feedback på hur just du kan förbättra din ansökan för att få ditt drömyrke.

CL
Innehållsgranskare:
2024-02-05