#Givingtuesday 30 november 2021 - Tack till alla som bidrar till medicinsk forskning

Den 30 nov är det #GivingTuesday – en global rörelse där människor över hela världen går samman för att ge till något de bryr sig om. KI vill denna vecka uppmärksamma ett antal forskningsområden där gåvor och donationer har gjort skillnad och tacka alla som har bidragit – i akuta insatser och genom långsiktigt stöd.

givingtuesday
Logga #Givingtuesday. Foto: givingtuesday.se

Donationer gör skillnad i akuta lägen

Över två tredjedelar av KI:s finansiering kommer från externa källor där donationer från privatpersoner, företag och stiftelser utgör en mindre men synnerligen viktig del, något som har blivit extra tydligt under de senaste två åren. 

KI:s rektor Ole Petter Ottersen belyser vikten av donationer till medicinsk forskning och utveckling:

”Att bidra till forskning, det är att vara en del av någonting större. En utveckling av hela hälso - och sjukvården, en utveckling av vår förståelse och kunskap kring sjukdomar".

Rektor Ole Petter Ottersen om vikten av donationer till medicinsk forskning

Pandemin visade behovet av att snabbt kunna ställa om den medicinska forskningen för att bidra i större samhällskriser. Tack vare donationer kunde flera angelägna covid-19 projekt starta som idag bidragit till att vi har en mängd ny kunskap om viruset och hur det kan behandlas. Det visar på hur gåvor och donationer kan bidra med nytta i akuta lägen.

Malin Nygren – Bonnier, utsedd Årets fysioterapeut 2021, driver forskningsprojekt kring rehabilitering för patienter med postcovid och berättar hur donationer varit helt avgörande för att kunna hålla forskningsprojektet i gång.

”I och med att det här var en helt ny sjukdom skedde det väldigt akut. Att kunna få bidrag direkt till forskningen är otroligt viktigt för att snabbt kunna komma igång. Donationerna har varit helt avgörande för att vi ska kunna bedriva den här forskningen.” Se hela klippet med Malin nedan.

Malin Nygren-Bonnier - forskning kring postcovid

Långsiktigt stöd bidrar till kontinuitet

Att se resultat av medicinsk forskning tar ofta lång tid. Därför är det också värdefullt för våra forskare att få möjlighet till kontinuerligt stöd. Ett exempel på detta är en donator som under flera års tid har gett stöd till unga forskare inom hjärnforskning. Se filmen om Bertil Hållstens forskningsstiftelse och vad donationerna har betytt för forskarna.

Hållstens forskningsstiftelse - långsiktigt engagemang till forskare inom neurologi

För fem år sedan etablerades HOPE, en ny enhet för tidiga kliniska studier för läkemedel för barn med svårbotad cancer i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset. Många donatorer har varit med och bidragit till HOPE och tack vare dessa gåvor lever nu flera barn med en tidigare dålig cancerprognos ett friskt och normalt liv. Se filmen med initiativtagarna till HOPE som förlorande sin son Nelson i barncancer.

HOPE - donationer till barncancerforskning

Genom stöd från ett välkänt företag så kunde KI i år instifta och tillsätta en professur inom reproduktionsmedicin, ett forskningsområde som är ständigt aktuellt och som vi är mycket stolta att vi kan vara med och bidra till. Vi har även flera exempel på bidrag som gått till grundforskning, det vill säga forskning som genererar ny kunskap om sjukdomar som kan ge oss en vägledning till hur vi ska förhindra eller behandla dem i framtiden. Det här är endast ett fåtal exempel som har gjort skillnad.

På Karolinska Institutet är vi mycket stolta över det förtroende som många visar genom sina gåvor och donationer. Därför vill vi tacka alla som bidrar till medicinsk forskning och utbildning - ni gör skillnad och tillsammans bidrar vi till en bättre hälsa för alla.

Om #Givingtuesday

Givandets egen dag, Giving Tuesday, äger i år rum den 30 november. #GivingTuesday skapades 2012 med en enkel idé: en dag som uppmuntrar människor att göra gott. Idag är mer än 70 av världens länder och miljontals människor med. Konceptet är enkelt. Ge en gåva eller av din tid och uppmuntra andra att göra detsamma. Tillsammans kan vi göra världen lite bättre!

Gåvor har stor betydelse för Karolinska Institutets forskning

Två tredjedelar av Karolinska Institutets forskning finansieras av externa medel, varav hälften kommer från privata stiftelser, insamlingsorganisationer, företag och privatpersoner. Tack vare generösa donationer till vår forskning kan Karolinska Institutet fortsätta vara världsledande inom den medicinska forskningen och göra nya upptäckter som förbättrar människors hälsa. Vill du ge en gåva till medicinsk forskning se information nedan.