#Givingtuesday 29 november 2022 - för en bättre hälsa för alla

Den 29 nov är det #GivingTuesday – en global rörelse där människor över hela världen går samman för att ge till något de bryr sig om. KI vill denna vecka uppmärksamma ett antal forskningsområden där gåvor och donationer har gjort stor skillnad och tacka alla som är med och bidrar.

givingtuesday
Logga #Givingtuesday. Foto: givingtuesday.se

Över två tredjedelar av KI:s finansiering kommer från externa källor där donationer från privatpersoner, företag och stiftelser utgör en mindre men synnerligen viktig del, något som har blivit extra tydligt under de senaste två åren under pandemin. Tack vare stöd från privatpersoner har flera angelägna forskningsprojekt kunnat starta. 

KI:s rektor Ole Petter Ottersen belyser vikten av donationer till medicinsk forskning och utveckling:

”Att bidra till forskning, det är att vara en del av någonting större. En utveckling av hela hälso - och sjukvården, en utveckling av vår förståelse och kunskap kring sjukdomar".

Att se resultat av medicinsk forskning tar ofta lång tid. Därför är det också värdefullt för våra forskare att få möjlighet till kontinuerligt stöd. Ett exempel på detta är Bertil Hållsten, en donator som under flera års tid har gett stöd till unga forskare inom hjärnforskning. Varje år samlar Bertil forskarna till en minisymposium där årets forskning diskuteras och erfarenheter utbyts. 

 

Se filmen nedan om Bertil Hållstens forskningsstiftelse och vad donationerna har betytt för forskarna.

Hållstens forskningsstiftelse - långsiktigt engagemang till forskare inom neurologi

På Karolinska Institutet är vi mycket stolta över det förtroende som många visar genom sina gåvor och donationer. Därför vill vi tacka alla som bidrar till medicinsk forskning och utbildning - ni gör skillnad och tillsammans bidrar vi till en bättre hälsa för alla. 

Om #Givingtuesday

Givandets egen dag, Giving Tuesday, äger i år rum den 29 november. #GivingTuesday skapades 2012 med en enkel idé: en dag som uppmuntrar människor att göra gott. Idag är mer än 70 av världens länder och miljontals människor med. Konceptet är enkelt. Ge en gåva eller av din tid och uppmuntra andra att göra detsamma. Tillsammans kan vi göra världen lite bättre!

Gåvor har stor betydelse för Karolinska Institutets forskning

Två tredjedelar av Karolinska Institutets forskning finansieras av externa medel, varav hälften kommer från privata stiftelser, insamlingsorganisationer, företag och privatpersoner. Tack vare generösa donationer till vår forskning kan Karolinska Institutet fortsätta vara världsledande inom den medicinska forskningen och göra nya upptäckter som förbättrar människors hälsa. Vill du ge en gåva till medicinsk forskning se information nedan.