Giving Tuesday 1 december – stöd forskningen om intensivvård

Coronapandemin gör behovet av forskning kring intensivvård (IVA) mer aktuellt än någonsin. I samband med den världsomspännande dagen Giving Tuesday den 1 december riktar KI ljuset mot forskning kring intensivvård.

Hashtagg Giving Tuesday Sweden
Giving Tuesday Foto: givingtuesday.se

Det handlar om överlevnad...

I början av pandemin våren 2020 såg vårdpersonal och forskare hur covid-19-patienters lungor plötsligt kunde sluta att fungera vilket ledde till svår och livshotande syrebrist. Inom intensivvården kunde man efterhand konstatera att patienterna utvecklade mikrotromboser, det vill säga många mikroskopiska blodproppar i lungor och andra viktiga organ, vilket snabbt ledde till en svår och utbredd syrebrist och som trots massiva behandlingsinsatser i många fall ledde till död. Med gradvis alltmer avancerad övervakning och förändringar i respiratorvården, i kombination med läkemedel, styrdes behandlingen i en annan riktning och månad för månad överlevde fler patienter.

Området perioperativ medicin och intensivvård är en av de största verksamheterna inom svensk sjukvård. Varje år kommer 10 procent av Sveriges befolkning i kontakt med denna typ av högspecialiserad medicinsk verksamhet, till exempel före, under och efter kirurgiska ingrepp, i samband med trafikolyckor, sepsis, svåra hjärtinfarkter, omfattande canceroperationer och andra svåra trauman. Utöver medicinsk behandling i framkant bedrivs även omfattande forskning i samarbete med Karolinska Institutet för att kontinuerligt hitta bättre och effektivare behandlingsmetoder – allt från experimentell forskning till stora patientstudier.

Stöd IVA-forskningen

… och mer än bara överlevnad

Att genomgå ett kirurgiskt ingrepp eller drabbas av svår sjukdom som kräver intensivvård utsätter kroppen för stora påfrestningar och reaktioner som i vissa fall kan leda till komplikationer eller död.  För att undvika detta krävs forskning om den individuella reaktionen på svårt trauma eller kirurgi och varje patients förutsättningar till läkning och återgång till normalt liv. Forskningen handlar därför om precisionsmedicin, vilket innebär att man med stöd av detaljerad och individbaserad information kan anpassa behandlingen till den enskilda patientens unika biologiska förutsättningar och medicinska tillstånd. Precisionsmedicin innebär att behandlingen bättre kan matchas med patientens förutsättningar och risken för efterföljande komplikationer.

Med ökat ekonomiskt stöd kan forskningen utveckla precisionsmedicinen och intensivvården påett sätt som är avgörande, inte bara för den enskilde patienten, utan även för vårt sjukvårdsystem och samhället i stort, i Sverige och globalt. För att nå dit krävs:

  • Datainsamling av genetisk, biokemisk och fysiologisk information
  • Utveckling av nya AI-system för att övervaka patientens sjukdomsförlopp
  • Forskning och utveckling av behandlings- och övervakningsmetoder för att reducera risken för allvarliga komplikationer och död.

Genom mer resurser för att utveckla precisionsmedicin kan fler människor överleva allvarliga trauman och svår sjukdom. Men det kommer också leda till att vårdtider kortas och att livskvaliteten för de som lämnar sjukhuset förbättras, från första dagen och livet ut. Det handlar om överlevnad, men överlevnad är bara början. Det handlar om livskvalitet för tiotusentals människor som snabbare kan komma tillbaka till sitt vanliga liv.

Person vid vagn på IVA-avdelning

Du kan swisha din gåva på nummer 123 202 32 08 eller via bankgiro 5310-6217. Glöm inte att märka din gåva med IVA.

Din gåva gör skillnad!

Stöd forskningen om intensivvård

Under hashtaggen #Givingtuesday den 1 december hjälps vi åt för att tillsammans lyfta behovet av forskning kring intensivvård. Engagera dig och bidra till ett bättre rustat Sverige – din gåva gör skillnad!

Gåvor har stor betydelse för Karolinska Institutets forskning

Två tredjedelar av Karolinska Institutets forskning finansieras av externa medel, varav hälften kommer från privata stiftelser, insamlingsorganisationer, företag och privatpersoner. Tack vare generösa donationer till vår forskning kan Karolinska Institutet fortsätta vara världsledande inom den medicinska forskningen och göra nya upptäckter som förbättrar människors hälsa. Läs mer om hur du kan stödja vår forskning. Har du några frågor eller vill veta mer så kontakta Development Office.

Narkos och intensivvård - Forskning och sjukvård hand i hand