Forskningsstudien om sexuella trakasserier - tillgång till resultat

Enkätstudien om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor publicerades den 20 maj 2022. Här kan du ta del av rapporten och läsa om spridning av resultaten.

Lärosätena erbjuds att få tillgång till respektive lärosätes data i tabeller genom att beställa dem från SCB, preliminärt i september/oktober 2021. Datanedbrytning för individuella lärosäten kommer att bero bland annat på lärosätets storlek och svarsfrekvens.

Spridning av resultaten

Programmets ambition är att sprida resultat i form av

  • rapport med analyser på sektorsövergripande nivå
  • kortare sammanfattade resultat med grafer tillgängliga på webben
  • en övergripande presentation eller motsvarande med resultat som går att använda internt oavsett lärosäte/nivå/ämne
  • vetenskapliga artiklar

Forsknings- och samverkansprogrammet kommer också att sprida resultaten vid nationella och internationella konferenser samt vid arrangemang i egen regi, t.ex. regionala workshops, via befintliga högskolenära nätverk och riktade till specifika målgrupper. Mer information kommer löpande i programmets nyhetsbrev som skickas ut regelbundet.

Ta del av enkätfrågorna i studien här

UH
Innehållsgranskare:
Anna Svensson
2022-05-20