Forskningsstudien om sexuella trakasserier - tillgång till resultat

Programmet kommer våren 2022 att presentera en rapport med analyser på sektorsövergripande nivå. Rapporten kommer att göras fritt tillgänglig.

Lärosätena erbjuds att få tillgång till respektive lärosätes data i tabeller genom att beställa dem från SCB, preliminärt i september/oktober 2021. Datanedbrytning för individuella lärosäten kommer att bero bland annat på lärosätets storlek och svarsfrekvens.

Spridning av resultaten

Programmets ambition är att sprida resultat i form av

  • rapport med analyser på sektorsövergripande nivå
  • kortare sammanfattade resultat med grafer tillgängliga på webben
  • en övergripande presentation eller motsvarande med resultat som går att använda internt oavsett lärosäte/nivå/ämne
  • vetenskapliga artiklar

Forsknings- och samverkansprogrammet kommer också att sprida resultaten vid nationella och internationella konferenser samt vid arrangemang i egen regi, t.ex. regionala workshops, via befintliga högskolenära nätverk och riktade till specifika målgrupper. Mer information kommer löpande i programmets nyhetsbrev som skickas ut regelbundet.