Forskningsstudien om sexuella trakasserier - tidplan

Denna tidplan visar de stora nedslagen för forskningsstudien. 

2020

Januari: dialogdagar med sektorn

Mars: samarbete med SCB inleds

Juni: etikprövning 

November: genomförande av pilotstudie 

2021

Januari - mars: enkäten förfinas och justeras

April - maj: forskningsstudien genomförs 

September/oktober: lärosäten ges tillgång till data genom att beställa tabeller från SCB

2022

Våren: presentation av resultat på övergripande nivå 

2025

Uppföljningsstudie

Illustrerad version av tidplanen