Forskningsstudien om sexuella trakasserier i akademin

Här hittar du information om den nationella forskningsstudien om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin som ska genomföras våren 2021. Studien är en del av det forsknings- och samverkansprogram som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Studien är den första i sitt slag i Sverige och förhoppningen är att resultaten långsiktigt ska bidra till lärosäten fria från sexuella trakasserier.