Skip to main content

Forskningssamarbeten med företag

Karolinska Institutet samarbetar framgångsrikt med en rad olika företag. Tillsammans kan vi nu leverera nya tjänster, produkter och kunskap som bidrar till att förbättra människors hälsa. 

Företagssamarbete