Skip to main content

En gåva som på sikt gynnar sjuka barn

Bojana grundade Bojana och Ernst Nathorst- Böös stiftelse för Barnmedicinsk fortbildning. Dess syfte är att möjliggöra för läkare och sjuksköterskor att vidareutbilda sig genom studiebesök och konferenser i Sverige och utomlands.

Stiftelsen kommer att börja dela ut stipendier när mitt testamente vinner laga kraft.
"Det kapital jag har är inte tillräckligt stort för att finansiera forskning. Därför valde jag fortbildning i stället och att det blev inom barnsjukvården kändes självklart.

Foto Cronberg

Jag har inga egna barn, men barn har alltid spelat en stor och viktig roll i mitt liv. Dessutom var jag som fyraåring med om något som kom att prägla min tidiga barndom. Då insjuknade jag och tvingades tillbringa ett helt år i Stolzalpe-sanatoriet i de österrikiska alperna, långt borta från föräldrarna och med ett för mig, till en början, främmande språk. Tack vare den kärleksfulla omvårdnaden av läkare och sjuksköterskor, som var välutbildade och kompetenta, blev detta år en ljus och minnesrik upplevelse, som inte bara gjorde mig frisk utan också självständig, trygg och stark.

Som född i Zagreb har jag en internationell bakgrund med två kulturer, den kroatiska och den svenska. Som barn drömde jag om att få studera i USA, så som min mamma gjort. Men när andra världskriget pågick blev min skolgång lidande.

För att kunna förverkliga mina drömmar skickade mina föräldrar mig till Sverige med tåg genom ett brinnande Europa och jag fick gå på Humanistiska Läroverket i Sigtuna. Jag sökte sedan stipendium till Vassar College, där min mamma gått, och lyckligtvis fick jag ett tvåårigt stipendium. Sedan fortsatte jag som forskningsassistent vid University of California i Los Angeles. De akademiska erfarenheterna har format mitt liv och varit mycket betydelsefulla för mig. Nu vill jag ge tillbaka. När jag inte längre finns hoppas jag att det här kapitalet kan komma andra till glädje.”