Donationer gjorde blodplasmastudie möjlig

Under våren 2020 inleddes en studie vid Karolinska institutet där covid-19 smittade patienter behandlades med blodplasma från tillfrisknade. De första resultaten är mycket positiva - om en patient har virus i blodet så har det visat sig att blodplasma med neutraliserande antikroppar snabbt motverkar infektionen. Nu utökas studien till att inkludera åtminstone 100 personer.

Portrait of Joakim Dillner.
Professor Joakim Dillner, foto: Ulf Sirborn. Foto: Ulf Sirborn

Donation gjorde studien möjlig

Nyheten om Joakim Dillners forskargrupps preliminära framsteg med blodplasmabehandling mot covid-19 har gått som en löpeld över världen och har uppmärksammats i många olika sorters media. Hittils har nyheten plockats upp över 800 gånger vilket verkligen visar på hur stort intresset och behovet av effektiva behandlingsmetoder är.  

Forskningsstudien har till stor del finansierats genom en donation från investmentbolaget Creades i april 2020. Donationen möjligjorde att studien snabbt kunde starta, bara dagar efter att gåvan mottagits - och därmed också de snabba resultat som stärker hoppet om en behandling mot covid-19 världen över.

I den aktuella studien har 25 patienter ingått och enligt Joakim Dillner tyder de tidiga resultaten på att blodplasma kan hjälpa patienterna att eliminera viruset från blodet. 

– Vi ser en väldigt kraftig korrelation mellan dålig prognos för de patienter som har kvar virus i blod, medan de patienter som kommer in till sjukhuset utan virus i blod ofta blir friska av sig själva och får gå hem, säger han till Ekot. 

Liknande studier i andra länder har enligt Joakim Dillner visat mestadels positiva resultat. Han betonar dock att det behövs fler studier med kontrollgrupper. Nu går forskarna vidare till att lotta omkring 100 patienter till antingen blodplasmabehandling eller standardbehandling. Vid Skånes universitetssjukhus har en liknande studie inletts, men inga resultat finns tillgängliga i nuläget, enligt Ekot.

Creades generösa donation till Karolinska Institutet visar inte bara på hur engagemang i samhällsviktig forskning kan göra skillnad, utan också på att den skillnaden verkligen kan ske snabbt. Med mindre än tre månader sedan första kontakten mellan KI och Creades så ser vi preliminära och lovande resultat. Karolinska Institutet är oerhört tacksamma för Creades bidrag till forskningen och hoppas att de är minst lika stolta som vi över forskningsresultaten. 

Camilla Sjögren
2022-12-14