Skip to main content

Björn och Lena Ulvaeus donerar ytterligare två miljoner till medicinsk forskning

Ytterligare miljondonation till forskningsprojekt

Björn Ulvaeus och hans fru Lena donerar ytterligare 2 miljoner kronor till professor Eva Hellström-Lindberg och hennes kollegor vid Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin (Herm) som nu kan fortsätta forskningen inom komplexa blodsjukdomar. Även om man vet att all form av cancer beror på mutationer i celler så vet man inte orsaken till varför de vita blodkropparna delas på ett okontrollerat sätt. Forskargrupperna vid HERM fördjupar sig i de undergrupper av benmärgsceller som bär på olika mutationer med syfte att utveckla bättre och riktad behandling för de som drabbats av blodcancer (leukemi). Tack vare donationen kan de nu fortsätta sina studier i ytterligare två år.
— Donationen betyder att vi kan fortsätta vårt arbete med att utveckla precisionsbehandling vid leukemi så att framtidens patienter kan erhålla just den behandling som passar dem bäst, förklarar professor Eva Hellström-Lindberg.

Björn och Lena Ulvaeus donerar tre miljoner till medicinsk forskning

Musikern och kompositören Björn Ulvaeus donerar tillsammans med sin fru Lena sammanlagt tre miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet. Gåvan fördelas över tre år och ska finansiera forskning kring blodsjukdomar vid Karolinska Institutets Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin (HERM).

Blodcancer är samlingsnamnet för flera olika cancerliknande sjukdomar i benmärgen, däribland leukemi. Varje år drabbas drygt 2.000 personer i Sverige av blodcancer i någon form. Orsakerna varierar, men gemensamt för de vanligaste formerna av leukemi är att de vita blodkropparna förändras och förökar sig på ett okontrollerat sätt. Ingen kan idag säga exakt vad som är orsaken.

– Jag är väldigt glad över att vi får den här donationen eftersom den ger oss möjlighet att utveckla och genomföra nya forskningsprojekt, säger professor Eva Hellström Lindberg, som tillsammans med en grupp forskare på HERM ska leda projektet. Alla former av cancer beror på mutationer i celler. Här vi vill gå på djupet och studera vilka undergrupper av benmärgsceller som bär olika mutationer för att kunna utveckla bättre och mer riktade behandlingar.

Två huvudgrupper av blodcancer är akut leukemi, som förekommer i alla åldrar, och kronisk leukemi som framförallt drabbar äldre, drygt hälften av patienterna är över 60 år. Dessa huvudgrupper delas sedan in i undergrupper, med olika orsaker och sjukdomsutveckling.

– Vi har förstått hur komplexa de här sjukdomarna är och att det finns oerhört mycket mer för forskningen att ta reda på, säger Lena och Björn Ulvaeus. Därför känns det särskilt bra att på ett konkret sätt kunna bidra till den här forskningen.

Karolinska Institutets Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin ligger på Karolinska Institutets campus i Huddinge och är ett så kallat translationellt forskningscentrum, där grundforskning och klinisk forskning går i varandra.

– Centret är en viktig strategisk satsning för Karolinska Institutet. Därför är vi väldigt glada över att Björn och Lena Ulvaeus uppmärksammat denna kraftsamling inom hematologisk forskning och valt att ge sitt stöd till den forskning som bedrivs där, säger Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson.