Alumnevent med KI och MakU i Uganda 2022

Den 5 maj 2022 arrangerade Karolinska Institutet och Makerere University ett alumni event på plats i Kampala, Uganda. Alumneventet uppmärksammade det gedigna samarbetet mellan de två universiteten. Över hundra alumner, studenter, forskare och personal var på plats för att ta del av firandet.

KI och Makerere University har samarbetat i över 20 år och alumnnätverket består idag av flera hundra personer som studerat, forskat eller på annat sätt varit eller är involverade i projekt mellan de två universiteten. Många glada gäster var på plats vid the Quadrangle på College of Health Sciences i Kampala under eftermiddagen för att ta del av firandet och nätverka med andra alumner.

KI:s rektor Ole Petter Ottersen hälsade alla välkomna och betonade vikten av alumnnätverket.

"Vid roten av ordet alumn finner vi begreppet att nära, att göra något hållbart. Och här har vi själva kärnan. Som alumner är ni viktiga för oss. Ni gör oss hållbara. Ni när de universitet ni kommer ifrån. Det är er uppgift och vi uppskattar verkligen att ni tar er an den uppgiften. Gör oss starkare, när oss och se till att vi blir hållbara."

Makerere University’s ställföreträdande rektor vid College of Health Science Dr. Isaac Kaija var även på plats och uppmärksammade hur mycket samarbetet mellan KI och Makerere har resulterat i och de möjligheter som samarbetet har bidragit till.

Tre alumner på ett podium utomhus som presenterar.
Alumnerna Dr Ritah Bakesiima, Dr Jolly Beyeza Kashesya & Assoc Prof. Elin Larsson. Foto: Timothy

Tidigare samma dag försvarade Ph.D. studenten Ritah Bakesiima sin forskning som hon arbetat med vid både Karolinska Institutet och Makerere University med hjälp av sina handledare Assoc. Prof. Elin Larsson, Karolinska Institutet och Dr. Jolly Beyeza Kashesya, Makerere Unviersity. Alla tre var på plats vid eventet och berättade om sin forskning och samarbetet. Under talet kunde Ritah Bakesiima för första gången stolt presentera sig själv som Dr. Ritah Bakesiima.

Även Deputy Vice Chancellor Prof. Umar Kakumba från Makerere University var på plats och uttryckte sin stolthet över samarbetet och glädjen att se så många alumner på plats. Eventet avslutades i ett firande när alla gäster bjöds på tårta och KI:s rektor Ole Petter Ottersen, MakSPH Dekanus Dr Rhoda Wanyenze, MakU CHS stälföreträdande rektor Dr Isaac Kaja och MakU DVC Prof. Kakumba hjälptes åt med att skära den första tårtbiten.

KI Rektor och repesentanter för Makerere University utomhus skär en tårta tillsamman
KI Rektor Ole Petter Ottersen, MakSPH Dekanus Dr Rhoda Wanyenze, MakU CHS stälföreträdande rektor Dr Isaac Kaja och MakU DVC Prof. Umar Kakumba. Foto: Timothy

Under vårt besök träffade vi många alumner som varit en del av samarbetet, stolta över sin bakgrund inom KI och engagerade i regionen. Vi mötte representanter från inte bara Uganda, utan även Etiopien, Somalia, Kenya och Kongo. Barnmorskor, läkare, sköterskor och kirurger med KI och MakU som gemensam nämnare, där nätverket stärktes och växte genom ett trevligt och lyckat alumnevent.

Nedan hittar du även länkar till två intervjuer med alumner från samarbetet mellan Makerere University och Karolinska Institutet, som på många sätt fångar kärnan i samarbetet mellan våra två universitet.

Dr. Wanda Faustino är doktorand på programmet Masters of Medicine in Obsetrics & Gyneacology vid Makerere University, Uganda. I intervjun reflekterar han över sitt utbyte med Karolinska Institutet och skillnaderna mellan de två ländernas mödravård. Han berättar även om hur hans utbyte har förändrat hans sätt att arbeta idag.

Ninve De Basso går åttonde terminen på tandläkarprogrammet på Karolinska Institutet. I intervjun pratar hon om sin tid i Uganda och de lärdomar hon fått med sig, både kunskapsmässigt samt kulturellt.

PB
Innehållsgranskare:
Peter Bergman
2023-11-22