7:e Svenska Accessmötet uppskjutet

Nya mötesdatum 25-26 oktober 2022

Även om både vi i programkommittén liksom många i accessvården var glada över att äntligen träffas på plats i ett fysiskt möte, tvingar den nuvarande utvecklingen av pandemin oss att återigen vidta oönskade åtgärder.

Vi har insett att en stigande oro för en ökad spridning av coronaviruset sannolikt minskar möjligheten för många att medverka, då vi för närvarande bara har nått 40 % av det förväntade antalet registrerade deltagare. Det Svenska Accessmötet har etablerat sig som en nationell plattform för dialysvård med mycket stor tonvikt på multiprofessionella interaktioner, vilket naturligtvis kräver att vi möts. Därtill arrangeras mötet av en ideell grupp av accessentusiaster (Programkommittén) utan ekonomiskt stöd från någon av de nationella föreningarna inom området, varför mötets kostnader måste balanseras av deltagaravgifter.

Vi har därför valt att senarelägga mötet till den 25-26 oktober 2022 när lokalen är tillgänglig igen och, att döma av pandemins beteende under de senaste åren, när vi har en större chans att ha en situation som är mindre allvarlig än den nuvarande.

Vi ber uppriktigt om ursäkt för detta oönskade beslut och hoppas att ni istället kommer till  vårt möte nästa höst. För er som redan anmält er kommer vi att behålla er anmälan. Vid frågor vänligen kontakta Akademikonferens (access2022@akademikonferens.se). Om ni redan bokat resa och boende (avbokas senast 2 veckor innan 2 februari), glöm inte att avboka eller boka om till senare nästa år.

Som ett ‘plåster på såren’ för alla accessentusiaster ute i landet så kommer vi att på samma sätt som under våren 2021 att ordna ett digitalt möte i april med fokus på ‘Accessens underhåll och service med endovaskulära behandlingsmetoder’ under ledning av Håkan Pärsson, Kalmar/Linköping och Per Carlson, Göteborg. Information kommer på hemsidan.

 

På uppdrag av 7:e Svenska Accessmötet

Ulf Hedin, Ordförande programkommittén 

MG
Innehållsgranskare:
Monica Gunnarson
2021-12-07