2,5 miljoner kronor saknas till forskare på flykt

Läget är mycket brådskande. Om KI inte erhålla mer medel innan halvårsskiftet så riskerar vår uppskattade forskare både utvisning och ett livslångt avbrott i sin forskning.

dekorativ bild
Getty Images. Foto: Getty Images

Genom det akademiska nätverket Scholars at Risk har en afghansk forskare fått möjligheten att forska vid Karolinska Institutet under två år och på så sätt slippa undan talibanernas terror i Afghanistan. En generös donation från Olle Engkvist stiftelse möjliggjorde att KI kunde erbjuda en plats på institutionen för global hälsa under våren 2022. Nu är donationsmedlen snart slut och för att forskaren ska kunna fortsätta sin forskarkarriär så behöver han färdigställa sin doktorsexamen. KI behöver cirka 2,5 miljoner under två år för att vår forskare ska kunna färdigställa sin examen och kunna fortsätta sin forskarkarriär. 

KI – en frizon

Under den turbulenta hösten 2021 när USA lämnade Afghanistan och talibanerna tog över förändrades livet över en natt för många afghaner. Det akademiska nätverket Scholars at Risk, som verkar över hela världen för forskares trygghet och säkerhet, översvämmades av ansökningar från afghanska forskare som hotades av den nya regimen. 

Karolinska Institutet hade länge varit involverade i Scholars at Risks verksamhet men aldrig tidigare tagit emot en forskare. Genom en snabb och generös donation från Olle Engkvists stiftelse kunde vi erbjuda en afghansk läkare en plats på KI. Läkaren önskar vara anonym med tanke på risk för repressalier så vi kallar hen härmed för Dr X. Dr X har trots en omfattande vetenskaplig produktion inte ännu en doktorsexamen i medicinsk vetenskap (en PhD) då det inte var möjligt att åstadkomma i Afghanistan, inte ens under amerikanskt styre. Hen har dock en läkarexamen från Kabuls universitet så därav titeln Dr.

En oerhört uppskattad kollega 

Dr X har sedan hen kom till KI och institutionen för global folkhälsa varit mycket aktiv och delaktig i institutionens forskning och även drivit egna projekt. Hen har deltagit i flera internationella vetenskapliga konferenser, både inom folkhälsoområdet och sin egen medicinska specialitet, kardiologi. Dr X har byggt nya nätverk inom forskarvärlden och upprätthåller också kontakter med sina afghanska kollegor och har publicerat flera vetenskapliga artiklar baserade på data från Afghanistan.  De artiklarna ligger till grund för Dr Xs doktorandprojekt, men mer studier och material behövs. 

Forskare i labbmiljö med ryggen mot kameran
Forskare i labbmiljö Foto: N/A

PhD är helt nödvändigt

En doktorsexamen i medicinsk vetenskap är helt nödvändig för Dr X.  Utan en doktorsexamen kan hen inte fortsätta forska, varken här vid KI eller vid andra universitet runt om i världen. Institutionen för global hälsa där hen nu är anställd anordnar gärna ett snabbspår. Det är möjligt då forskaren har tidigare studier och som tidigare nämns, en omfattande vetenskaplig produktion, som kan tillgodoräknas in i en examen. Institutionen räknar med att det skulle ta Dr X ungefär två år till disputation och kosta cirka 2,5 miljoner kronor, varav den absolut största delen är Dr Xs lönekostnader.

Varför kan inte KI finansiera? 

KI får ej enligt lag använda statsanslag till tjänster som inte utlyses i öppen konkurrens i hela EU. Institutionen har inte heller medel till att utlysa en sådan tjänst. Dr X enda möjlighet är att erhålla privata medel öronmärkta för en doktorandtjänst. 

Att doktorera innebär att man har en tjänst vid KI och erhåller lön för sina forskarstudier.  För att Dr X skulle kunna ta med sin familj till Sverige och bekosta deras uppehälle så har hen en något högre lön än vad doktorander vanligtvis har. Därav blir totalkostnaden för två år 2,5 miljoner kronor. 

I juni är medlen från Olle Engkvist stiftelse slut. Utan en ny donation eller annan lösning kan Dr X och hens familj inte stanna kvar i Sverige och kommer att tvingas att återvända till Afghanistan, någonting som de alla fruktar. 

Framtiden

En doktorsexamen för Dr X skulle ge hen och hens familj betydligt större möjligheter till ett liv utanför Afghanistan. De vill inte återvända så länge talibanernas regim förhindrar ett liv där kvinnor får utbilda sig, arbeta, och delta i samhället som likvärdiga medborgare. Ifall de skulle tvingas återvända skulle Dr Xs äldsta dotters skolgång med största sannolikhet vara helt avslutad. 

Dr X har en unik bakgrund och kunskaper som skulle gynna inte bara vetenskapssamhället i många år framöver utan även komma allmänheten till gagn genom en ökad kunskap om hur det medicinska läget utvecklar sig i Afghanistan. Vi hoppas nu att det finns en stiftelse, en familj eller ett företag som skulle vilja engagera sig i Dr X framtid genom att gå in med medel till hens utbildning. 

Vill du veta mer om Dr X och hens historia eller kan du bidra på något sätt så kontakta Anna Urban på anna.urban@ki.se eller Development Office på do@ki.se 

Profile image

Anna Urban

Senior Development Officer
+46852486163
Profile image

Camilla Sjögren

Development Officer
+46852487845